Zapomenuté heslo?

Kalendář:

<
>
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 
17
18
19
20
21
 
22
23
24
 
 
25
 
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2019

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI
ČERVENCI A SRPNU 2019
 
Po dohodě se zřizovatelem budou prázdninový provoz pro přihlášené děti zajišťovat tyto mateřské školy:
 
 • 8. - 19. 7.              MŠ Obláček
   
 • 22.7. - 2. 8.          MŠ Hostavice a MŠ Sluníčko
   
 •  5. - 16. 8.             MŠ Štolmířská a MŠ Zelenečská
   
 • 19. - 23. 8.           MŠ Jahodnice
   
1. – 4. 7. a 26. – 30.8. MŠ UZAVŘENA

bez možnosti umístit dítě v jiné mateřské škole
 
 • děti budou do uvedených mateřských škol přijímány na základě Žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy k prázdninovému provozu 2018/2019 a kopie Evidenčního listu ze své školy
 • potřebné dokumenty si rodiče vyzvednou u učitelky na své třídě
 • vyplněné dokumenty rodiče odevzdají ve své mateřské škole nejpozději 15. dubna 2019
 • školné bude připsáno na účet „prázdninové“ MŠ nejpozději 26. dubna 2019
 
 
Kritéria k přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu
 
 1. - Dítě, které plní předškolní vzdělávání v kmenové mateřské škole.
 2. - Ostatní děti s místem trvalého pobytu v městské části Prahy 14.
- V případě splnění kritérií více dětmi, než kolik umožňuje kapacita prázdninové MŠ, bude z důvodu transparentnosti přistoupeno k losování dětí pod přidělenými registračními čísly.
 
 
Rozhodnutí o přijetí dětí k prázdninovému provozu bude oznámeno vyvěšením seznamu přijatých dětí pod variabilními symboly v jejich kmenové škole a uveřejněním seznamů dětí pod registračními čísly na web stránkách „prázdninové“ školy.
 
Zápis dětí k prázdninovému provozu proběhne 15. dubna.  
 
Prázdninový provoz je určen prioritně dětem zaměstnaných rodičů!