Aktuality

19.05.2020

DŮLEŽITÉ PODROBNOSTI K OTEVŘENÍ MŠ JAHODNICE

Prosíme rodiče o podrobné přečtení podmínek nástupu dětí do MŠ Jahodnice.


Na základě zjišťování zájmu nástupu dětí od 25.5.  do 30.6. 2020 budou otevřeny všechny třídy a děti zůstávají ve svých třídách.
Režim dne a výuka budou probíhat z větší části venku na školní zahradě. 
Důležité informace dne a hygienická opatření:
Děti se od rána budou scházet na školní zahradě. Otevřeny budou obě branky. Žádáme tedy rodiče, aby své děti oblékli do pohodlného oblečení, ve kterém mohou zůstat (po předání paní učitelce) na zahradě MŠ.

S sebou by také měly mít baťoh s obsahem:
- tepláky či legíny na převlečení
-náhradní oblečení pro případ „nehody“
- pyžamo v případě spaní
- naplněnou a podepsanou láhev s pitím o maximální velikosti 0,5l. Obsah bude dětem v průběhu dne doplňován.
S OHLEDEM NA ZVÝŠENOU HYGIENU, PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM NEDÁVALI ŽÁDNÉ HRAČNY A JINÉ PŘEDMĚNTY. A TO ANI NA ODPOLEDNÍ ODPOČINEK.

Rodičům nebude umožněn přístup do budovy MŠ, ani v případě špatného počasí. Vaše dítě Vám předá paní učitelka u vchodu.

VYZVEDÁVÁNÍ PO OBĚDĚ
Průběh předávání dětí proběhne opět u vchodu MŠ, nikoliv v šatně, ani ve třídě!
Při čekání na své dítě, prosíme o dodržování odstupů 2 metry, což je v souladu s mimořádnými opatřeními.
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
Dále děkujeme, že i nadále dodržujete řád školní zahrady, kdy zahrada není určena pro veřejnost, ale pouze pro účely MŠ.

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO ODPOLEDNÍM ODPOČINKU A SVAČINĚ
Děti si budete moci vyzvednout nejdříve v 15h, tedy po příchodu dětí na školní zahradu.
V případě špatného počasí Vám bude dítě předáno u jednotlivých vchodů do MŠ .
 

Zpět