Aktuality

04.09.2020

NOŠENÍ ROUŠEK VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH MŠ

Z hlasování, které proběhlo na třídních schůzkách dne 3.9.2020 vyplynul větší zájem ze strany rodičů o nošení roušek ve společných prostorách MŠ. Tímto MŠ Jahodnice zavádí a doporučuje nošení roušek po vstupu do budovy pro rodiče a další doprovod dítěte po celou dobu pobytu v budově MŠ. Výjimkou zůstávají děti do 7 let, které dochází do MŠ Jahodnice a personál MŠ.


Zpět