Aktuality

29.03.2021

1. FÁZE OTEVÍRÁNÍ ŠKOL A REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ

Od 12.4. bude spuštěno prezenční  vzdělávání pro předškoláky, a to  ve skupinách max. po 15 dětech. Jde tedy o děti posledního ročníku v mateřské škole, který je povinný.
Důležité informace k provozu MŠ:


OCHRANA

Všichni mají povinnost nosit ochranu úst a nosu.
a) Zaměstnanci škol a školských zařízení: respirátory (standardy dle MO MZd).
b) Děti a žáci MŠ, ZŠ a speciálních škol: zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd.

TESTOVÁNÍ

Povinné neinvazivní testování pro MŠ:
– antigenní testování 2x týdně (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně)
– PCR 1x týdně
 – první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu
TESTOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT MIMO BUDOVU (NA POZEMKU ŠKOLY) V RANNÍCH HODINÁCH DO 8:15 POČÍTEJTE S ČASOVOU REZERVOU.
Detaily testování se včas dozvíte.
DLE DOPORUČENÍ MŠMT, BUDEME V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE, PROVOZOVAT VÝUKU VENKU.

VĚTRÁNÍ

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min. Doporučená venkovní výuka v maximální míře.

HOMOGENITA

Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod. Doporučená homogenita u skupinových konzultací a praktického vyučování.

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky, studenty či zaměstnance) v době provozu školy nebo školského zařízení – pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky či student
Všichni povinně ochrana úst a nosu.
 
 
 
 
 

Zpět