Aktuality

07.04.2021

INFORMACE PRO RODIČE

aktualizace 9.4.2021
Informace o návratu předškoláků a dětí vybraných profesí do MŠ od 12. 4. 2021
Přehled vybraných profesí najdete níže.

Ranní příchod do MŠ nejpozději do 8:15.
Organizace tříd: děti budou předem rozděleny do stálých skupin do 15 dětí
Ochrana obličeje: děti nemusejí mít ústa a nos překryty rouškou ani respirátorem
Stravování: bude zajištěno s ohledem na doporučená opatření
Testování dětí: bude probíhat 2x týdně (zpravidla pondělí a čtvrtek)
 


Vstup do školky bude:
- pro třídu PEJCI brankou u vchodu do tříd Pejsci a Kočičky, kde rodič dostane test, kterým podle návodu své dítě otestuje*a test předá na předem určené místo, vyčká na výsledky a jejich zápis
- pro třídu VČELKY parkoviště u hlavního vchodu MŠ, kde rodič dostane test, kterým podle návodu své dítě otestuje*a test předá na předem určené místo, vyčká na výsledky a jejich zápis
- pro třídu KOČIČKY (třída otevřena pro určené profese viz. níže, které se nahlásili a předložili potřebné dokumnety) parkoviště u hlavního vchodu MŠ, kde rodič dostane test, kterým podle návodu své dítě otestuje*, vyčká na výsledky a jejich zápis

- pro MŠ Osická ( předškoláci a děti určených profesí této školy) je místo testování u vchodu do šatny,  kde rodič dostane test, kterým podle návodu své dítě otestuje*na předem určené místo, vyčká na výsledky a jejich zápis

Podrobné video k testování najdete zde: https://www.youtube.com/channel/UC0wFmX6GQqnqQw66YCFFBYw

S negativním testem jde dítě do budovy již v doprovodu zaměstnance, taktéž vydáváno bude u vchodu rodičům zaměstnancem školy.
Dítě doprovází pouze 1 dospělá osoba.

* V případě splnění níže uvedených podmínek, dítě nemusí být testováno:
Podmínka podle čl. I písm. b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že:
a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo Str. 2 z 10
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkování.


KOHO SE OTEVŘENÍ TÝKÁ

Předškoláků – děti posledního ročníku v mateřské škole, který je povinný.
Předškoláci, kteří nenastoupí od 12. 4. 2021 se musí řádně omlouvat z výuky!

Dětí IZS – určené profese:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání

pedagogičtí pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

zaměstnanci bezpečnostních sborů

příslušníci ozbrojených sil

zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o

zaměstnanci Úřadu práce České republiky

zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ

sociálního zabezpečení

zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele nejpozději v den nástupu do MŠ.

POKUD TUTO MOŽNOST VYUŽIJETE, INFORMUJTE NÁS O TÉTO SKUTEČNOSTI NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 9.4. DO 15h a to emailem (reditelna@msjahodnice.cz). Tyto informace jsou pro nás důležité, abychom byli schopní zajistit veškerou organizaci související s vládními opatřeními. Pokud nám včas neoznámíte úmysl nastoupení k prezenční výuce Vašeho dítěte  a nepředložíte potřebná potvrzení, nemůžeme (z organizačních důvodů) Vaše dítě přijmout.

V případě nedodržení termínu, obraťte se (prostřednictvím emailu) k dalšímu řešení na paní ředitelku, kde uveďte (mimo jiné) telefonní spojení.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA
2021 DO ODVOLÁNÍ - ODKAZ --> ZDE


PŘEHLED NÁVAZNÝCH POSTUPŮ antigenního testování ve školách

ODKAZ --> ZDE


Děkujeme za trpělivost a pochopení.


Veronika Strupková, ředitelka školy
 

Zpět