Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021
V ČERVENCI A SRPNU
 
Po dohodě se zřizovatelem budou prázdninový provoz pro přihlášené děti zajišťovat tyto mateřské školy:
 
1. – 6. 7. a 23. – 31.8. MŠ UZAVŘENA
bez možnosti umístit dítě v jiné mateřské škole
 

  • 7. - 16. 7.              MŠ Obláček, Šebelova
  • 19. – 30.7.             MŠ Jahodnice (Lehovec)
  • 2. - 13. 8.              MŠ Zelenečská nebo MŠ Štolmířská
  • 16. - 20. 8.           MŠ Hostavice (Paculova)

Děti budou do uvedených mateřských škol přijímány na základě Žádosti podané v kmenové mateřské škole. Zájem o prázdninový provoz se bude hlásit v kmenové školce do 19. 3. 2021. Poté rodič vyplnění Žádost o přijetí k prázdninovému provozu do každé konkrétní školky, kam dítě hlásí a odevzdá ve své kmenové školce. Rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu bude oznámeno vyvěšením seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly v jejich kmenové škole. V případě naplněné kapacity bude o umístění dětí losováno.
 
 
Kritéria k přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu
  1. - Dítě, které plní předškolní vzdělávání v kmenové mateřské škole.
  2. - Ostatní děti s místem trvalého pobytu v městské části Prahy 14.
- V případě splnění kritérií více dětmi, než kolik umožňuje kapacita prázdninové MŠ, bude z důvodu transparentnosti přistoupeno k losování dětí pod přidělenými registračními čísly.
K platbám:
„školné“ ve výši 150,- Kč/za každý započatý týden uhradím na účet MŠ:
19-4039020277/0100 do konce června, školné se nevrací. Předškoláci školné neplatí;
-  dítě se současně přijímá ke školnímu stravování, které se odečte z aktuálních záloh.
 
Rozhodnutí o přijetí dětí k prázdninovému provozu bude oznámeno vyvěšením seznamu přijatých dětí pod variabilními symboly v jejich kmenové škole a uveřejněním seznamů dětí pod registračními čísly na web stránkách „prázdninové“ školy.
 

Prázdninový provoz je určen prioritně dětem zaměstnaných rodičů!