Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2020

AKTUALIZACE DNE 5.6.2020

Všechny přihlášené na prázdnínový provoz jsou přijaty.

K platbám:

„školné“ ve výši 150,- Kč/za každý započatý týden uhradím na účet MŠ: 19-4039020277/0100 do konce června, školné se nevrací. Předškoláci školné neplatí;
-  dítě se současně přijímá ke školnímu stravování, které se odečte z aktuálních záloh.

Všechny MŠ PRAHY 14,  kromě MŠ Chvaletická a Šebelova, budou otevřené od 7. 7. – 31.7. 2020.

Od ledna do března zjišťovali paní učitelky závazný zájem o umístění dětí na prázdnonový provoz. Na základě tohoto zájmu budou nyní rodičům rozdány přihlášky na práznonový provoz.
Všechny přihlášené děti z MŠ Jahodnice a MŠ Osická budou po celou dobu prázdninového provozu chodit pouze do MŠ Jahodnice. Odpadá tedy přihlašování do ostatních (původně plánovaných)MŠ.

Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218  7. 7. - 17. 7. 2020                                             
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218 20. 7.  - 31. 7. 2020
všechny MŠ Prahy 14 uzavřeny 3. 8.  - 14. 8. 2020
všechny MŠ Prahy 14 uzavřeny 17. 8. - 21. 8. 2020
přípravný týden - všechny MŠ Prahy 14 uzavřeny 24. 8. - 31. 8. 2020

V případě, že se Vaše situace a plány na prázdniny změnily, co nejdříve kontaktujte paní ředitelku, která se bude snažit Vaši situaci vyřešit. 


PŮVODNÍ VARIANTA:

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V MĚSÍCI
ČERVENCI A SRPNU 2020
 
Po dohodě se zřizovatelem budou prázdninový provoz pro přihlášené děti zajišťovat tyto mateřské školy:

                    
1.7. - 3.7.2020 zavřeno
Mateřská škola, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 968  7. 7. - 17. 7. 2020                                             
Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218 20. 7.  - 31. 7. 2020
Mateřská škola, Obláček, Praha 9 - Černý Most Šebelova 874 3. 8.  - 14. 8. 2020
Mateřská škola Praha 9 – Hostavice – U hostavického potoka 803/71, příspěvková organizace  
přípravný týden  24. 8. - 31. 8. 2020
 
  • děti budou do uvedených mateřských škol přijímány na základě Žádostí o přijetí dítěte (platí nahlášený zájem o prázdninový provoz v únoru a březnu) do mateřské školy k prázdninovému provozu 2019/2020 a kopie Evidenčního listu ze své školy
  • potřebné dokumenty Vám PŘÍPADNĚ zašleme na email
  • vyplněné dokumenty si předají ředitelky mateřských škol
  • školné a stravné bude vybíráno v den nástupu do jednotlivých MŠ
    I NADÁLE SLEDUJEME AKTUÁLNÍ SITUACI A ČEKÁME NA VÝVOJ SITUACE. 
 
 
Kritéria k přijímacímu řízení k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu
 
  1. - Dítě, které plní předškolní vzdělávání v kmenové mateřské škole.
  2. - Ostatní děti s místem trvalého pobytu v městské části Prahy 14.
- V případě splnění kritérií více dětmi, než kolik umožňuje kapacita prázdninové MŠ, bude z důvodu transparentnosti přistoupeno k losování dětí pod přidělenými registračními čísly.
 
 
Rozhodnutí o přijetí dětí k prázdninovému provozu bude oznámeno vyvěšením seznamu přijatých dětí pod variabilními symboly v jejich kmenové škole a uveřejněním seznamů dětí pod registračními čísly na web stránkách „prázdninové“ školy.
 

Prázdninový provoz je určen prioritně dětem zaměstnaných rodičů!