Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021
V ČERVENCI A SRPNU
 

Z důvodů rozhodnutí ředitelek (s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci) a následném schválení rady MČ Prahy 14 bude prázdninový provoz od 7. 7 2021—30. 7. 2021 zajišťovat pro své děti pouze kmenová škola.
Všechny nahlášené děti na tyto termíny jsou tímto přijati.

 

1. – 6. 7. a 1.8. – 31.8. JSOU MATEŘSKÉ ŠKOLY MČ PRAHY 14 UZAVŘENY
bez možnosti umístit dítě 

K platbám:
„školné“ ve výši 150,- Kč/za každý započatý týden uhradíte na účet MŠ:
19-4039020277/0100 do konce května, školné se nevrací. Předškoláci školné neplatí;
-  dítě se současně přijímá ke školnímu stravování, které se odečte z aktuálních záloh.


Prázdninový provoz je určen prioritně dětem zaměstnaných rodičů!