Předškoláček

Pokyny pro e-výuku na týden 15. - 19. března

 • alespoň tři dny cvičení „čapí chůze“ – děti by měly vědět, jak má cvičení vypadat. Přejděte místnost tam a zpátky a pořiďte fotografii z každého cvičení. Můžete začernit obličej.
 • zpracujte alespoň tři grafomotorické listy z lekce 10. Můžete si vybrat, které pracovní listy zpracujete, je možné opakovat stejný list vícekrát. Je potřeba, aby to tomu dítě říkalo básničku – co jedno slovo, to jeden ostrý obrat. Při opakování je možné dělat obrat na každou slabiku.
 • Trénujte sluchové rozlišování. Říkejte dětem dvě slabiky buď stejné nebo trochu odlišné (např. za-zá, ře-re). Dítě odpovídá Jeto stejné. nebo Je to jiné. Dítě nahlas a zřetelně vysloví odpověď, jiná možnost - jako kývání hlavou nebo odpověď ano/ne - dobře/špatně se nepřipouští! Doporučuji si připravit slabiky na list papíru. Každý den čtěte 3-5 řádků.  I toto cvičení opakujte třikrát a pořiďte z každého fotografii.
 • Naučte se písničku Na jaře. Video se zpíváním a textem najdete zde. Až ji budete umět, můžete si ji zazpívat formou karaoke. Video zde.
 • Naučte se další libovolnou básničku o jaru. Mnoho básniček najdete zde.
 • Vytvořte s dětmi "Babiččnu zahrádku". Je na vás, jaké techniky použijete. Můžete udělat plot z klacíků nebo lékařských špachtlí (dřívek od zmrzliny, lízátka). Jarní květiny v zahrádce mohou být malované, kreslené, lepené z barevných papírů, látek nebo čehokoli jiného. Cílem je rozvoj fantazie a smyslu pro estetiku. 


Pokyny pro e-výuku na týden 8. - 12. března

 • alespoň tři dny cvičení „čapí chůze“ – děti by měly vědět, jak má cvičení vypadat. Přejděte místnost tam a zpátky a pořiďte fotografii z každého cvičení. Můžete začernit obličej.
 • zpracujte alespoň tři grafomotorické listy z lekce 9. Můžete si vybrat, které pracovní listy zpracujete, je možné opakovat stejný list vícekrát. Je potřeba, aby to tomu dítě říkalo básničku – co jedno slovo, to jeden oblouk. Při opakování je možné dělat oblouk na každou slabiku.
 • Najděte krátkou pohádku, kde se nějaké slovo častěji opakuje (můžete jej vložit). Dítě sedí rovně u stolu, vy čtete, ve chvíli, kdy uslyší předem stanovené slovo, klepne fixou do stolu. Pohádku můžete opakovat s jiným slovem. Následně vyzvěte dítě, aby pohádku reprodukovalo. I toto cvičení opakujte třikrát a pořiďte z každého fotografii.
 • Naučte se písničku Jarní slunce. Video se zpíváním a textem najdete zde. Až ji budete umět, můžete si ji zazpívat formou karaoke. Video zde.
 • Naučte se libovolnou básničku o jaru. Mnoho básniček najdete zde.
 • Vyrazte se dětmi ven, najděte šišku a vyrobte z ní skřítka s použitím dalších přírodních materiálů. Fantazii se meze nekladou.

Hotové výrobky přineste do MŠ až bude otevřená. Fotografie zašlete na adresu sovova@msjahodnice.cz  nejpozději 14.3.


S Jahodníčkem do školy

Program pro předškoláky probíhá od posledního týdne v září do konce května. (Počítáme s tím, že se nepodaří uskutečnit každý týden.)
Je rozdělen do 15 lekcí, přičemž každá lekce trvá zhruba dva týdny a ke každé lekci je k dispozici video. 
Každý týden v úterý děti dostanou domácí úkol jako přípravu na poněkud drsnější podmínky v ZŠ a to i pro rodiče. Plnění úkolů je dobrovolné, ale velmi doporučené. K tomu budou mít doma děti speciální fixu, se kterou se učíme správně pracovat.
Výuka bude probíhat od úterý do čtvrtka, pro Včelky od 12:00 do 12:30, pro Pejsky od 12:30 do 13:00. Tenisté se ve čtvrtek připojí ke Včelkám, aby tenis stihli.
Děti budou mít vlastní šanon, kam si budou ukládat pracovní listy a "Žákovské knížky" - do nich budou za každý úkol dostávat razítko - každý den budou tři úkoly. První je cvičení zaměřené na dýchání a hrubou motoriku, druhé jsou grafomotorické pracovní listy a třetí úkol je pokaždé jiný.

E výuka

Vzhledem k tomu, že náš program je adaptací programu Maxík, který je pod ochrannou známkou, nemohu zde poskytnout materiály ke stažení. Mohu však zveřejnit, jaké oblasti se v každé lekci věnujeme, poskytnout nějaká doporučení na domácí výuku a poskytnout jiné - doplňkové pracovní listy, které máme běžně v MŠ k dispozici. Celé cvičení (všechny tři části) by nemělo zabrat více než deset minut. Každou lekci děláme šestkrát, přičemž se mění pouze grafomotorická část.
Důrazně doporučuji dbát u dětí na rovné sezení u stolu a správný úchop psací potřeby - trojhranné fixy. Pokud si dítě v předškolním věku zvykne sedět při práci rovně, předejde v pozdějším věku špatnému držení těla, bolesti zad a s tím souvisejí celou řadou zdravotních problémů. To samé kupodivu platí u správného úchopu.

 

1. lekce - říjen
a. cvičení správného dýchání, uklidnění
    křížové pohyby v leže (musí se naučit v MŠ)
b. grafomotorika - tečkování
c. cvičení orientace na vlastním tělesném schématu -
můžete s dětmi cvičit napodobování

2. lekce - říjen
a. dýchání a křížové pohyby
b. grafomotorika - vodorovná čára
c. rozvoj jemné motoriky, zrakové i hmatové paměti, abstrakce - můžete dát dětem poslepu osahávat a pojmenovávat známé drobnější předměty
 

3. lekce - listopad
a. opakování dýchání a křížových pohybů (děti většinou stále ještě řádně neumí/nedělají)
b. grafomotorika - svislá čára
c. rozvoj sluchového vnímání, paměti a pozornosti. Nácvik řešení sociálních situací. (Neskákat do řeči). Říkejte dětem řadu 6-8 slov, jedno slovo řekněte dvakrát. Slova by měla být ze stejné oblasti - např. zvířata.

4. lekce - listopad
a. dýchání a křížové pohyby vleže + křížové pohyby ve stoje (nutno naučit se v MŠ)
b. grafomotorika - kruhy
c. rozvoj řeči, prostorová orientace, početní dovednosti. Rozdělte dětem plochu stolu na 3x3 části, vezměte kaštany (či jiné předměty) tří velikostí a trénujte pokládání s komentářem. Dítě řekne např. "Vezmu středně velký kašta a položím ho na levou stranu doprostřed." Nebo dítě následuje vaše pokyny ve stejném duchu.

5. lekce - prosinec
a. dýchání, křížové pohyby vleže a ve stoje
b. grafomotorika - šikmé čáry
c. zrakové rozlišování, úvaha, rozvoj řeči. Nakreslete/najděte dítěti nesmyslný obrázek. Dítě jej bude popisovat, užívat celé věty. Např. "Žába má ocas jako kočka, ale žába žádný ocas přece mít nemá." Dítě může vymýšlet celé příběhy.

6. lekce - leden
a. dýchání, křížové pohyby vleže a ve stoje
b. grafomotorika - horní a dolní oblouk
c. sluchová analýza slova se zrakovou oporou. Najděte/nakreslete různé jednoduché obrázky věcí. Dítě řekne, co vidí na obrázku a na které písmeno předmět začíná a končí. Například: "Na obrázku je šašek, začíná na š a končí na k." Opět je třeba dbát na mluvení celou větou.

7. lekce - leden
a. dýchání a křížové pohyby v chůzi
b. grafomotorika - horní a dolní oblouk
c. sluchové vnímání - pohádková knížka. Najděte krátkou pohádku, kde se nějaké slovo častěji opakuje (můžete jej vložit). Dítě sedí rovně u stolu, vy čtete, ve chvíli, kdy uslyší předem stanovené slovo, klepne fixou do stolu. Pohádku můžete opakovat s jiným slovem.

8. lekce - únor
a. dýchání a křížové pohyby v chůzi
b. grafomotorika - horní oblouk
c. intermodalita (je potřeba naučit se v MŠ)

9. lekce - únor
a. dýchání a křížové pohyby v chůzi
b. grafomotorika - dolní oblouk
c. zrakové rozlišování, rozvoj početní představivosti (nutno naučit se v MŠ)

10. lekce - březen
a. dýchání a křížové pohyby v chůzi, nácvik psychomotorické koordinace (nutno v MŠ)
b. grafomotorika - ostrý obrat
c. sluchové rozlišování. Říkejte dětem dvě slabiky. Dítě bude odpovídat, co slyší celou větou. "Je to stejné" nebo "Je to jiné" (Zní to stejně/Zní to jinak).

11. lekce - březen
a. dýchání a křížové pohyby v chůzi, nácvik pravolevé orientace a psychomotorické koordinace (nutno v MŠ)
b. grafomotorika - horní klička
c. prostorová orientace, jemná motorika, rozvoj slovní zásoby. Můžete kreslit sluníčko - dítě bude pomalu kreslit čáry - paprsky a slovně svůj pohyb komentovat. Např. "Teď nakreslím paprsek na pravou stranu doprostřed".

12. lekce - duben
a. dýchání a křížové pohyby v chůzi, uvolnění velkých kloubů (opět nutná odborná instruktáž)
b. grafomotofika - příprava na dolní kličku
c. sluchová paměť. Naučte se jakékoli básničky. Učte se je po veších. Rodič řekne verš, dítě zopakuje. 

13. lekce - duben
a. pokračujeme ve cvičení z předchozí lekce
b. grafomotorika - horní a dolní klička
c. intermodalita, psychomotorická koordinace. Propojení pohybu se slovem. Najděte si na našich stránkách Pohybovku a cvičte ji s dítětem. 

14. lekce - květen
a. pokračujeme ve cvičení z předchozích lekcí
b. grafomotorika - ležatá osmička
c. zraková paměť. Můžete s dítětem cvičit pomocí pexesa.

15. lekce - květen
a. pokračujeme ve cvičení z předchozích lekcí
b. grafomotorika - pracovní listy pro uvolnění ruky
c. čtení se záložkou. Jedná se o nácvik čtení (čtení malinkých obrázků) se speciální záložkou, která zakrývá následující obrázek.