Informace o platbách

Informace o platbách - aktualizace pro šk.r. 2023/2024

Vážení rodiče, pro rychlou orientaci uvádíme následující informace:

Školné
  • Platbu školného je možno v plné výši uplatnit jako slevu na dani – „školkovné“. Potvrzení o celkové výši platby školného se bude vydávat koncem ledna 2024.

  • Poslední platba do 5. 6. 2024 /tzn. celkem 10 plateb za školní rok/.

  • Děti docházející k povinné školní docházce (tzn. v období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 dosáhnou 6 ti let) a děti s povolením odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Poznámka pro příjemce
  • Jméno vašeho dítěte (pro jednodušší identifikaci plateb)
Školné  
Na účet 19-4039020277/0100
Částka 600,-Kč
platná do 5. dne v měsíci
Stravné
  • Vyúčtování zálohových plateb stravného se provádí na základě skutečně odchozených dnů 1x ročně vratkou zpět na účet strávníka: v červenci 2024.

  • Výše stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., finanční limity na nákup potravin.
  • ​K platbě uvádějte vždy VS dítěte (variabilné symbol).
Stravné  
Na účet 10232091/0100
Částka 1188,- Kč      sedmileté děti -OŠD částka 1254,-Kč
splatná do 25. dne předešlého měsíce

Příspěvek SRPŠ:
1.500,-Kč na školní rok - po odsouhlasení na tř. schůzkách
platba do 20. září nebo na třídní schůzce pokladníkovi

Žádost na potvrzení úplaty 2023 najdete na třídách u paní učitelky v lednu 2024.