Zápis a informace pro nové

Zápis z třídních schůzek ze dne 13.6.2023:
třídní schůzky


VÝSLEDKY ZÁPISU

Potvrďte nástup do MŠ nejpozději 4.6.2023 na reditelna@msjahodnice.cz!
Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí  - 13.6. 2023 v 17:00 ve třídě Kočičky na Jahodnici.
Schůzka rodičů se bude konat bez dětí!
Omlouváme se za dezinfomaci ohledně datumu při předávání rozhodnutí.

[seznamy-ZAPIS2.jpg][seznamy-ZAPIS1.jpg]

INFORMACE K ZÁPISU
Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024


Ředitelka Mateřské školy Jahodnice, Praha 9-Kyje, Kostlivého 1218 v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání vyhlašuje zápis na školní rok 2023/2024 do Mateřské školy Jahodnice, Praha 9-Kyje, Kostlivého 1218 a Mateřské školy Osická,

 na dny 3.5 a 4.5.2023.

Dny otevřených dveří pro nové děti a jejich rodiče proběhnou 22. a 23. března od 13.00 - 16.30.
 V tyto dny si můžete

 • prohlédnout školu

 • v jedné třídě si Vaše děti mohou pohrát

 • ​zodpovíme Vám Vaše dotazy

 • ​případné problémy dítěte můžete zkonzultovat  s přítomnými pedagogy či ředitelkou MŠ
   
 •  můžete si zde vyzvednout i potřebné dokumenty k zápisu - přihlášku, evidenční list dítěte a prohlášení zákonného zástupce

 

Tyto dokumenty budete mít předvyplněny (stačí je jen vytisknout), pokud využijete elektronický předzápis, který se koná od 3.4.2023 od 8:00 do 2.5.2023 do 13:00. Elektronický předzápis výrazně urychlí a usnadní celý proces zápisu, také Vám umožní rezervovat si přesný čas odevzdání originálů evidenčního listu (již vyplněného lékařem) a žádosti.
 

Návod na předzápis:

 • zadáte web adresu www.elektronickypredzapis.cz  a zvolíte REGISTRACE
 • vyplníte váš email, obdržíte aktivační odkaz a zaregistrujete se
 • přihlásíte se emailem a heslem
 • vyhledáte Mateřskou školu Praha 9 – Jahodnice – a zvolíte předzapsat (aktivní od 3. 4. 2023)
 • vyplníte potřebné údaje, které jsou zaslány rovnou do databáze zápisu MŠ
 • zarezervujete si přímo čas řádného zápisu
 • vyplněnou žádost si oboustranně vytisknete
 • navštívíte dětského lékaře pro potvrzení
 • přijdete ve  vybraném čase k zápisu

 

DŮLEŽITÉ

Víte-li, že Vaše dítě bude potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit individuálně a včas.
Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2023 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018).


Další nutné doklady:


U zápisu zákonný zástupce předloží:
 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte originál k nahlédnutí
 • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – pouze cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • Potřebné dokumenty vydané MŠ:
  Žádost
  Evidenční list

  Evidenční list si vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem.

  Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k př. vzdělávání (včetně stanovených kritérií) ke stažení zde:
  Směrnice pro zápis 2023
   
 • Místo odevzdání originálů přihlášek pro obě pracoviště: pouze MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9
 • Termín odevzdání přihlášek=zápis: 3.5. od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
                                                                    4.5. od 13:00 do 16:00
                                                                    4.5. od 16:00 do 16:30 po telefonické dohodě                        
 • Termín odevzdání přihlášky je doba rozhodná pro započetí správního řízení, dle předem stanovených kritérií MŠ. O přijetí dítěte nerozhoduje datum odevzdání přihlášek.
 • Termín k nahlédnutí do spisu (jde o kontrolu správnosti údajů a vedení spisu): 11.5.2023 od 13,00 do 15,00. Je dobré se telefonicky objednat.
   
Vydání rozhodnutí -  18.5.2023 od 13h do 16h.
Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na vývěsce školy a na webu MŠ Jahodnice a MŠ Osická pod registračními čísly.

Žádáme rodiče, aby si pro rozhodnutí přišli osobně a podepsali převzetí.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí  - 13.6. 2023 v 17:00 ve třídě Kočičky.
Schůzka rodičů se bude konat bez dětí!


Věci, které je potřeba pro dítě v denním provozu najdete na tomto webu pod záložkou "Pobyt v MŠ"

 


ZÁPIS PRO DĚTI - CIZINCE S VÍZEM O STRPĚNÍ se bude konat dne 5. 6. 2023 od 13,00 do 16,00 hod. V tento den rodiče odevzdají originály vyplněných tiskopisů s podpisy a zároveň dodají kopii víza o strpění a náhradní průkaz pojištěnce VZP. Tiskopisy potřebné k zápisu je možné vyzvednout 2. 5. - 30. 5. 2023 každé úterý 14,00 - 15,00 hod v ředitelně MŠ. Nebo si je můžete vytisknout z našeho webu Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list


U zápisu zákonný zástupce předloží:
 • Vyplněný evidenční list a žádost
 • Rodný list dítěte originál k nahlédnutí
 • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

  ​Upozorňujeme rodiče, že dokumnetaci je třeba přinést osobně zákonným zástupcem v den zápisu. Účast dítěte je vítaná, ale není nutná.

Místo pro podávání Žádostí:

MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 a to i pro MŠ Osická