Zápis

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Prosíme rodiče  přijatých dětí o dodání originálu Evidenčního listu a to s lékařským potvrzením. Nejpozději do 24.6.2020. Možnosti dodání:
vložení do poštovní schránky,
poštou (v nejnutnějších případech)
osobně (po předešlé dohodě).
24.6.2020 je zároveň předběžně naplánována třídní schůzka rodičů od 17h na zahradě MŠ Jahodnice (pro obě MŠ). V případě špatného počasí se uskuteční ve třídě Kočičky.  
Z bezpečnostních důvodů je důležité, aby přišel  jen jeden zákonný zástupce bez dětí. Pro toto setkání platí odstupy 2 metry a povinnost zakrytí úst a nosu.

Prosíme o potvrzení nástupu do MŠ do 30.5. 2020 na email: reditelna@msjahodnice.cz

MŠ OSICKÁ
[Osicka%281%29.jpg]


Žádost (přihláška): https://www.msjahodnice.cz/content/files/Prihlaskakpredskolnimuvzdelavanizapis.pdf
Evidenční list
Prohlášení zákoného zástupce