Zápis

Zápis pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Praha 9- Jahodnice, vyhlašuje v souladu s § 34, odst.2,zákona č. 561/2004 Sb.      o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Praha 9 – Jahodnice, Kostlivého 1218 a na odloučené pracoviště MŠ Osická.
 

proběhne ve dnech 4. a 5.5.2021

 • úterý 4. 5. 2021 – 8.00 – 15.00 pouze rezervace z elektronického předzápisu, 15.00 – 16.00 –  rezervace po telefonickém objednání
 • středa 5. 5. 2021 – 8.00 – 10.00 – rezervace po telefonickém objednání, 10.00 – 16.00 – pouze rezervace z elektronického předzápasu

Pro urychlení a usnadnění zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy vám doporučujeme využít Elektronický předzápis, který bude spuštěn 6. dubna 2021. Současně si můžete i zarezervovat čas zápisu. Aplikace vás velmi přehledně a jednoduše provede jednotlivými úkony.

Předzápis bude probíhat v těchto krocích:

 • zadáte web adresu www.elektronickypredzapis.cz a zvolíte REGISTRACE
 • vyplníte váš email, obdržíte aktivační odkaz a zaregistrujete se
 • přihlásíte se emailem a heslem
 • vyhledáte Mateřskou školu Praha 9 – Jahodnice – a zvolíte předzapsat (aktivní od 6. 4. 2021)
 • vyplníte potřebné údaje, které jsou zaslány rovnou do databáze zápisu MŠ
 • zarezervujete si přímo čas řádného zápisu
 • vyplněnou žádost si oboustranně vytisknete
 • navštívíte dětského lékaře pro potvrzení
 • pak přijdete ve  vybraném čase k zápisu
 • Pokud nevyužijete možnost elektronického předzápisu, můžete si Žádost a Evidenční list vytisknout zde: 


  Víte-li, že Vaše dítě bude potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit
  individuálně a včas.

U zápisu zákonný zástupce předloží:

 • Vyplněnou žádost s potvrzením dětského lékaře
 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2021 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016).
 • Stanovená kritéria: Směrnice k zápisu 2021
   
  Místo zápisu a pro podávání Žádostí:

  MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 a to i pro MŠ Osická