O nás

O školce

Historie naší školky se začala psát začátkem 40. let minulého století. Tehdy městský úřad pro účely mateřské školy vyhradil prostor ve vilové zástavbě, čímž nechal vzniknout první MŠ v Kyjích. Během války byl provoz přerušován, ale po jejím skončení se život školky do vily opět vrátil a ve stejném duchu tu tepe do dnes.
Koncept jedné věkově promíchané třídy 25 dětí pod vedením dvou učitelů umocňuje domácí atmosféru, kterou navozuje už samotné prostředí vily obklopené zahradou. Dětem, které se obtížněji vyrovnávají s neznámým prostředím nebo mají problém se sociální adaptací z jiných důvodů ( tělesný handicap, logopedické překážky apod. ), intimní rodinná atmosféra napomáhá tyto potíže snáze překonávat. Pocit bezpečí je základem pro získání duševní pohody, o kterou nám u dětí jde především. S chutí chodit do školky - to je startovací čára pro znalosti a dovednosti, které si děti odsud odnášejí.
Logopedické problémy by se dnes daly označit za civilizační chorobu. Klademe velký důraz na správné vyslovování a vyjadřování myšlenky slovem. Pedagogové naší školky jsou logopedickými asistenty. Každodenní systematická logopedická práce velmi urychluje a usnadňuje odstraňovat problémy v řeči, kvůli kterým řada dětí navštěvuje logopedické poradny.

Co najdete v MŠ Osická

  • Prostředí vhodné pro děti se sníženou adaptabilitou
  • Odstraňování logopedických problémů
  • Zájmové kroužky - keramika, flétna, angličtina
  • Vycházky do přírody, sportování venku i v tělocvičně
  • Cestování MHD za kulturou - divadla, výlety, exkurze, výstavy
  • Návštěvní bloky v solné jeskyni
  • Školy v přírodě