Screeningové vyšetření zradu

Obecně prospěšná společnost Prima Vizus, o.p.s. má statut nestátního zdravotnického zařízení a poskytuje zdravotní péči v oboru optometrie a ortoptika. Zaměřuje se na nápravu očních vad u dětí jako je dalekozrakost, krátkozrakost, astigmatismus nebo šilhání. I v naší MŠ realizuje projekt Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí „Koukají na nás správně?“ Součástí projektu je kromě samotného vyšetření také osvěta a propagace problematiky preventivního vyšetření předškolních dětí a rozvoje zrakového vnímání.
Projekt „Koukají na nás správně?“ je v souladu s iniciativou „Zdraví 2020“ Světové zdravotnické organizace (WHO). Screeningové vyšetření zraku svým posláním naplňuje cíle Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí ČR. Vzhledem k tomu, že jedním z důsledků nezjištěné a neléčené vady zraku u dětí je riziko vzniku úrazu projekt tímto naplňuje také cíle Národního akčního plánu prevence dětských úrazů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Měření zraku se provádí pomocí speciální diagnostické kamery PlusoptiX. Vyšetření je bezkontaktní, provádí se ze vzdálenosti 1 metru, trvá velmi krátce a je naprosto bezpečné.

Děti vnímají vyšetření jako hru, neboť se uskutečňuje v klidném a známém prostředí mateřské školy. Přístroj po dobu vyšetření vydává příjemné zvukové i světelné efekty, které upoutají pozornost dítěte.

K vyšetření zraku není potřeba aplikovat žádné oční kapky.

Vyšetření se provádí dětem rodičů, kteří projeví zájem a je zpoplatněno.
Více na http://www.primavizus.cz/