Zapomenuté heslo?

Kalendář:

<
>
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

INFORMACE K ZÁPISU

Zápis do MŠ na školní rok 2019/2020
Záznam ze třídních schůzek ze dne 29.5.2019:

zápis ze třídních schůzek  

Ředitelka Mateřské školy Jahodnice, Praha 9-Kyje, Kostlivého 1218 v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání vyhlašuje zápis na školní rok 2019/2020 do Mateřské školyMateřská škola Jahodnice, Praha 9-Kyje, Kostlivého 1218 a Mateřskou školy Osická, na dny 2.5 a 3.5.2019.

Dny otevřených dveří pro nové děti a jejich rodiče proběhne 26. + 27. března od 13.00 - 16.00.V tyto dny si můžete prohlédnout školku, Vaše děti si mohou pohrát, zodpovíme Vám Vaše dotazy, případné problémy dítěte můžete zkonzultovat  s přítomnými pedagogy či ředitelkou MŠ. Můžete si zde vyzvednout i potřebné dokumenty k zápisu - přihlášku, evidenční list dítěte a prohlášení zákonného zástupce.

 • Místo odevzdání přihlášek: pouze MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 – pro obě zařízení
 • Termín odevzdání přihlášek: 2.5. a 3.5.2019 od 9,00 do 12,00 a 13,00 do 16,00 hod
 • Termín odevzdání přihlášky je doba rozhodná pro započetí správního řízení, dle předem stanovených kriterií MŠ. O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí vyzvednutí či odevzdání přihlášek.
 • Termín k nahlédnutí do spisu: 16.5.2019 od 13,00 do 16,00
Vydání rozhodnutí -  22.5.2019 od 13h do 16h.

Rodiče si pro rozhodnutí přijdou osobně a podepíší převzetí.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí  - 29.5. 2019 v 17:00 ve třídě Kočičky.
Schůzka rodičů se bude konat bez dětí!

Vydávání dokumentů

přihlášku, evidenční list a prohlášení zákonného zástupce si můžete stáhnout zde:
Přihláška
Evidenční list
Prohlášení zákoného zástupce

Evidenční list si vytiskněte oboustranně a nechte potvrdit lékařem.

Zápis - donesení vyplněných dokumentů - 2.5. + 3.5. od 9.00 - 12.00 a od 13.00 - 16.00 hodin

Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k př. vzdělávání (včetně stanovených kritérií) ke stažení zde:

Při zápisu jsou nutné doklady:
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz rodiče
 • V případě, že trvalá adresa žadatele je mimo působnost Prahy 14, je nutné přinést nájemní smlouvu k bytu na území Prahy 14
 • U cizích státních příslušníků pas nebo doklad o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu

Obecně závazná vyhláška o školských obdvodech mateřských škol
Spádovost - obvody mateřských škol 2019

Směrnice k zápisu: Zápis ze třídních schůzek

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na vývěsce školy pod registračními čísly.

Výsledky přijímacího řízení na rok 2019/20 zde: Mateřská škola Jahodnice,
Kostlivého 1218, Praha 9, 198 00
Seznam přijatých dětí od školního roku 2019/2020

MŠ Jahodnice  přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 • 43 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 59 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 52 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 71 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 67 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 41 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 73 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 24 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 22 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 54 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 63 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 82 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 66 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 85 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 70 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 13 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 02 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 57 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 58 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 26 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 38 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 45 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 61 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 15 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 35 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 53 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 94 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 65 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 32 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 10 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 01 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 87 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 86 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 07 Přijímá se od školního roku 2019/2020

Vyvěšeno dne: 21.5.2019

Mateřská škola Osická,
Kostlivého 1218, Praha 9, 198 00
Seznam přijatých dětí od školního roku 2019/2020
MŠ Osická  přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 • 69 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 74 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 62 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 06 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 47 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 51 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 16 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 46 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 42 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 33 Přijímá se od školního roku 2019/2020
 • 72 Přijímá se od školního roku 2019/2020

Vyvěšeno dne: 21.5.2019

Mateřská škola Jahodnice,
Mateřská škola Osická
Seznam nepřijatých dětí od školního roku 2019/2020
MŠ Jahodnice a MŠ Osická  nepřijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

 • 34 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 03 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 84 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 30 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 19 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 80 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 93 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 37 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 05 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 31 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 49 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 50 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 20 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 17 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 77 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 83 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 78 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 44 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 89 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 64 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 14 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 27 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 29 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 75 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 04 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 60 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 88 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 92 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 23 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 55 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 28 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 68 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 25 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 39 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 09 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 76 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 11 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 12 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 40 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 90 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 91 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 21 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 81 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 48 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 18 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 36 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 79 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 08 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020
 • 56 Nepřijímá se od školního roku 2019/2020

Vyvěšeno dne: 21.5.2019

Vydání rozhodnutí - 22.5.2019 od 13h do 16h.

Rodiče si pro rozhodnutí přijdou osobně a podepíší převzetí.

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí  - 29.5. 2019 v 17:00 ve třídě Kočičky.

Schůzka rodičů se bude konat bez dětí!

Věci, které je potřeba pro dítě v denním provozu: Vše podepsané!
 • bačkorky (!!!NE pantofle ani crocsy!!!)
 • oblečení do třídy (tepláky, sukýnka,…)
 • oblečení na ven (tepláky, šusťáky, starší kalhoty, pláštěnka - dle počasí!!!)
 • boty na ven (tenisky, botasky, holínky - dle počasí!!! apod.)
 • pyžamo
 • igelitovou tašku s náhradním oblečením (spodní prádlo, tričko, tepláky,…)
 • batůžek na věci
 • pyžamo
 • kopii průkazu zdravotní pojišťovny nových dětí

-oblečení do školky je třeba volit takové, kterému nebude vadit případné zašpinění např. barvičkami, jídlem a pod… :-)