Ekoškola pro MŠ

Naše mateřská škola se ve školním roce 2016/ 2017 přihlásila do Mezinárodního programu Ekoškola pro mateřské školy.


Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program. Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zlepšování školy a jejího okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkretních úkolů.

 

Ekoškola je unikátní metodikou sedmi kroků (Ekotým, Analýza, Plán činností, Sledování a vyhodnocování, Enviromentální výchova ve výuce, Informování a spolupráce, Ekokodex), která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Sedm kroků umožňuje, aby děti měnily prostředí školy a své návyky a aby celá škola byla šetrnější k životnímu prostředí.

[Ekoskola1.png]

 

CO OD PROGRAMU OČEKÁVAT

- mateřská škola, která má již v oblasti environmentální výchovy zkušenosti, využije program především jako metodické vedení

- mateřská škola získá návod, jak činnosti v oblasti ekologie a environmentální výchovy zařadit do školního vzdělávacího programu

- po úspěšném naplnění kritérií programu Ekoškola můžeme získat mezinárodní titul, který se symbolizuje mezinárodní zelenou vlajkou

EKOŠKOLA KROK ZA KROKEM
 

 
Ekoskola3.png.jpg
  1.            krok - Sedm kroků Ekoškoly:
  2.            krok - Analýza:
  3.            krok - Plán činností:
  4.            krok - Sledování a vyhodnocování
  5.            krok - Environmentální výchova ve výuce
  6.            krok - Informování a spolupráce
  7.            krok - Ekokodex:
Ekoskola2.png.jpg
 

Ekokodex

Ekokodex je strom našich hodnot a pravidel, ale také zážitků a úspěchů.
Tento strom se s naší aktivitou stále rozrůstá.
Připomíná nám ohleduplnost k našemu životnímu prostředí a spolupráci.

Na počátku ekotýmu jsme si s dětmi povídali o tom, co je to prostředí, jak o něj pečovat a jak ho můžeme obohacovat, aby i ono obohacovalo nás. Nejpodstatnější nápady a touhy jsme si napsali na listy, které jsme pak společně připevnili na strom, abychom si je vždy mohli připomenout.
Jelikož jsme s dětmi přišli na to, že prostředí není pouze příroda, ale také vztahy mezi lidmi, přidali jsme na náš strom listy se jmény členů ekotýmu, kteří náš společný záměr naplňují a šíří dál.
Také na něj přidáváme fotky našich společných aktivit, abychom si připomínali, jaké úspěchy máme a jak si společnou péči o prostředí užíváme.

PRAVIDLA EKOTÝMU

[Ekoskola5.png.jpg]

 

Ekoskola4.png.jpg

S dětmi jsme si řekli, že, jako skupina bychom si měli určit pravidla, která chceme dodržovat, a tak vznikla PRAVIDLA EKOTÝMU:

1. Všichni jsme tu kamarádi a spolupracujeme.

2. Chráníme přírodu.
3. Máme nápady a nebojíme se je říct.
4. Nasloucháme si.
5. Když jeden mluví, posloucháme a nerušíme.
6. Pusinkové pravidlo -  mluvíme spolu slušně

Příroda je krásná věc,
zvířat je v ní plný les.
Každé zvíře má svou řeč,
i ty stromy mluví též.
Na lukách, když roste kvítí,
sluníčko si pěkně svítí.
Všechno má v ní místo svoje,
řeky šumí, vítr duje.
Příroda je naším domovem,
proto o ni pečujem.

 

TÉMATA EKOŠKOLY

Jídlo
Odpady
Prostředí
Voda