Červen

Červen má pusu od jahod


MDD – na světě nejsme sami – etnika ( jiné kultury a zvyky)
Kniha – studnice moudrosti
Hurá na prázdniny

Logopedie: opakování

Pracujeme s knihou, děti se skrze ni dozvídají o jiných lidských kulturách. Děti se dozvědí, že autor je ten, kdo knihu napíše a ilustrátor ten, kdo kreslí obrázky. Děti se učí, jak s knihou správně zacházet, aby dlouho sloužila. Samy představí svoji nejoblíbenější knížku. Dále oslavujeme svátek dětí na školní zahradě soutěžemi, písněmi, tancem a ochutnávkou zmrzliny. Vystupujeme na školní akademii, která se koná vždy jednou za dva roky v místním kulturním domě, loučíme se s předškoláky.

Písničky - videa
 
Celý playlist na youtube
Písničky - noty
Santa Lucia - italská lidová písnička                          Šla Nanynka do zelí
Táto můj, mámo má                                                     Tluče bubeníček
Zima byla, bláto bylo                                                   V knihách
Kdybych byla jahodú                                                    Čerešničky

Básničky
Hádanky
Grafomotorika
Logopedie
Matematika
Omalovánky
Pracovní listy
Tvoření
Rozumová výchova
Pohádka