stáž Πολύχρονο

[image003.jpg]
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR

Jana Jasmína Sovová
Bc. Monika Mikulenčáková
 

Prostředí školy

Mateřská škola se nachází přímo v základní škole a má pouze dvě třídy.
Škola je moc hezky vyzdobená nástěnnými malbami, ale prostor pro výstavu dětských prací zde přímo není. Třídy jsou hodně malé, nelze zde dělat tělocvik. Zahrada je také malá a ne tak dobře vybavená. I edukačních pomůcek mají poskrovnu.
IMG_20221121_112217.jpg

IMG_20221122_085219.jpgIMG_20221121_112531.jpg


Průběh dne

IMG_20221122_092643.jpg
Všichni se schází u brány na školní pozemek ráno do půl deváté, učitelka zde čeká od čtvrt na devět. Pak se všichni děti pozdraví s písničkou a natrénují s další písničkou dny v týdnu. Řeknou si, jaké je počasí a následuje nějaký druh řízené činnosti.
Po přestávce na volnou hru mají obvykle pracovní listy.
Následuje svačina, kterou si děti nosí z domova, stejně jako oběd.
Další řízená činost, krátký pobyt venku a rozchod dětí v jednu hodinu na čas - opět čekají u brány.
Na odpoledne zůstává sotva polovina dětí - jen jedna třída. Chvíli ještě pracují, pak si dají oběd, který učitelka ohřívá jeden po druhém v mikrovlnné troubě. Po obědě si ještě hrají a mají krátký odpočinek. Následně ještě tvoří nebo jinak pracují. Rochod je zase v určenou dobu a to ve čtyři hodiny.
 
 
[WhatsAppImage2022-11-25at19.54.00%282%29.jpeg]

 IMG_20221121_104248.jpg


Písnička "Dobrý den, celý den"

 

Poznatky paní učitelky Mikulenčákové: " Získala jsem inspiraci pro práci s dětmi s OMJ. Především ve výtvarné činnosti. Měla jsem možnost nahlédnout do řeckého školského systému a metod výuky řeckých dětí."
 

Poznatky paní učitelky Sovové: "Viděla jsem, jak se liší děti v jiném prostředí. Obohatilo mě to v individuálním přístupu zejména u dětí s OMJ. V Polichrono neměly děti tolik podnětů jako u nás, ale nenudily se, avšak úroveň jejich připravenosti do ZŠ je vyrazně nižší. Zároveň byla v celé obci cítit mnohem nižší úroveň stresu."