10.setkání

10. SETKÁNÍ EKOTÝMU

 
Na dnešním setkání jsme nelenili a rovnou jsme se pustili do práce.
Vzali jsme obrázky z minulého setkání, připomněli jsme si, co který znamená a zda patří do pravidel či plánu a k jakému úkolu.
PRAVIDLA EKOTÝMU jsme vytvořili tak, že každý člen natřel svou dlaň modrou temperou a obtiskl ji na společný papír. Když barva zaschla, lepili jsme společně jednotlivá pravidla.

PLÁN ČINNOSTÍ jsme rozdělili na dvě části, děti namalovaly bosostezku s jezírkem a potok, kde uspořádáme naší osvětu o vodě.
Hned, jak nám zaschla barva, lepili jsme do PLÁNU  jednotlivé kroky, které je třeba splnit, abychom zdárně dosáhli svých cílů.
Měli jsme velikou radost z toho, jak se nám naše dnešní práce povedla a už se moc těšíme na setkání s rodiči, kdy už společně budeme vymýšlet,  jak a kdy budeme jednotlivé kroky plnit.
plancinnosti.jpg p2.jpg
 
[pravidla.jpg] pravidla2.jpg