3.setkání

3.SETKÁNÍ
 
Dnes jsme se setkali ve třídě „kočiček“. S dětmi jsme se přivítali opět písní „Mango, mango“. Děti se už vůbec nestydí a moc hezky tančí.
Naučili jsme se novou básničko o křečkovi:
 
 Znám polního křečka, 
vím, jak zimu přečká.
Nanosí si zrní,
až má svůj sklad plný.

Já mám křečka svého,
kdo má takového?
Bydlí v našem bytě,
chovám ho jak dítě.

Spokojeně vrní,
hlavně, když se krmí.
Co jí křeček? Inu -
zdravou zeleninu.

Srst má ze sametu,
prská na mou tetu.
Tuze rád se hladí,
máme ho moc rádi.

 
Děti se učí velmi rychle a básničku uměly, co by dup. Hned poté jsme se šly podívat po třídě a hledaly jsme, zda nám neodpověděl pan hospodář Křeček a neposlal další dopis.
Dopis jsme našli, ale bylo velké překvapení, že tentokrát nebyl od hospodáře, ale byl od zvířátka křečka, který hledá nový domov pro svou rodinu.
Dopis:
Ahóóój děti,
Jsem tu dobře ve školce*……………? Jsem pan Křeček a jeden známý mi
poradil, že prý u vás jsou moc šikovné děti, které by mi mohly pomoct.
Mám totiž před sebou nelehký úkol. Moje paní, paní Křečková, mě totiž
vyslala, abych našel pro naši početnou rodinku nové, vhodné místo
k bydlení. Paní Křečková je ale móóóc pečlivá a starostlivá a pro naše
děti chce, jako každá maminka, jen to nejlepší. A to se týká také jídla.
Vyslala mě, abych našel nové místo, kde se nám bude dobře žít a kde je
k snědku jídlo dobré jak pro nás, tak i naši Zemi. Myslíte, že by takovým
místem mohla být vaše školka? Paní Křečková mě pověřila řadou úkolů,
co vše mám v tomto místě zjistit, pomůžete mi?
Než se ale pustíme do práce, rád bych vám ještě blíže představil celou
naši rodinu, náš křeččí tým**.
Tak to je on, náš křeččí tým. A jaký je ten váš? Jaká je vaše role
v týmu? V čem jste dobří?   

 
Jelikož děti jsou moooc hodné, křečkovi chceme pomoci a budeme zjišťovat, zda se křečkům u nás bude líbit.
Hned jsme se podívali na obrázky křeččí rodinky a sami jsme si chtěli rozdat role v našem týmu.
Posadili jsme se do kroužku a každý měl za úkol povědět o sobě to, co nám jde nejlépe. Toto není vůbec lehké, ale děti si věděly rady hned. Z toho, co jsem se dozvěděla od dětí, jsme snadno rozdělili role.
Děti nakreslily křečka v nějaké roli a hned příští týden na další schůzce si vytvoříme krásnou nástěnku, kde bude vidět jakou roli si vybraly a jak si poradily s těžkým úkolem kresby křečka.
Tato schůzka už je zase u konce a my se musíme rozloučit. Na závěr jsme si ještě za tančili a pak už jsme se rozešli do svých tříd.