Listopad

Listopad: Jahůdka zkoumá jak být zdraví
Témata: Martin na bílém koni
              Tělo a jeho části
              Když kamarád stůně - zdraví, prevence
              Dešťové kapičky dostaly nožičky – klimatické změny v přírodě
Logopedie: F,V,H,CH 

Děti se mimo jiné seznamují s koloběhem vody v přírodě a jejím významem pro vše živé, zvířata na podzim. Pozorují změny přírody na podzim, vnímají změny počasí, poznávají plody podzimu a ovoce všemi smysly. Dozvídají se o důležitosti ovoce a zeleniny pro zdraví. Využívají přírodniny k výtvarným, hudebním i didaktickým činnostem.

Písničky - videa
 


Písničky - texty
Ej, padá, padá rosička                                                          Prší, prší
Teče voda, teče                                                                    Už se ten tálinskej rybník nahání
Andulka konopě močila                                                       Ej, lásko, lásko
Běži voda, běži                                                                     Pod našima okny
Voděnka studená
Další písničky

Pracovní listy
Logopedie
F          V                CH
Ekologická výchova
Básničky
Grafomotorika
Martinské šátečky
Matematické představy
Rozumová výchova
Výtvarné činnosti