Listopad

Listopad: Jahůdka zkoumá jak být zdraví
Témata: Tělo a jeho části
              Martin na bílém koni
              Ve zdravém těle zdravý duch (zdraví, prevence nemocí)
              Jsme to, co jíme
Logopedie: F,V,H,CH 

Děti se mimo jiné seznamují s koloběhem vody v přírodě a jejím významem pro vše živé, zvířata na podzim. Pozorují změny přírody na podzim, vnímají změny počasí, poznávají plody podzimu a ovoce všemi smysly. Dozvídají se o důležitosti ovoce a zeleniny pro zdraví. Využívají přírodniny k výtvarným, hudebním i didaktickým činnostem.

Písničky - videa

Celý playlist na youtube
Písničky - texty

Poslechněte, lidé, málo           Pět malých dýní                                               
Další písničky

Pracovní listy
Logopedie
F          V                CH
Básničky
Hádanky
Pohádka
Grafomotorika
Martinské šátečky
Matematické představy
Rozumová výchova
Výtvarné činnosti
Omalovánky
Pohybové činnosti