Květen

V Květnu se sejdem pod jabloní
Témata: Letní hry a sporty
              Maminka a miminko
              Cesty a cestičky
              Doprava - Pozor, děti, červená

Logopedie: L,R,Ř

V tomto období prohlubujeme lásku k rodičům, vztahy k sourozencům a prarodičům. Děti o domově vyprávějí, hrají si na něj, staví ho a kreslí, vyrábějí dárek pro maminku, učí se pro ni básničku. Nosí fotografie rodin. Podněcujeme děti k lásce k rodině, což je hlavním záměrem naší školy – vychovat z chlapců budoucí tatínky a z děvčátek maminky.
Učíme děti dívat se kolem sebe a vytvářet si vztah k živé a neživé přírodě, což nám ulehčuje období přelomu jara a léta, kdy můžeme hojně využívat pobytu venku. Učíme se nebýt lhostejní a nedopustit, aby jiní přírodu ničili. Experimentujeme v přírodě, napomáhá nám při tom slunce, voda, vítr.

Písničky - videa
………………………………………….

Celý playlist na youtube
Písničky - noty
Cib, cib, cibulenka                                                                  Zaspala nevěsta
                                                                                               Jen ty náš formánku
Ku Praze je cesta dlouhá                                                       Šly panenky silnicí
Za tú horú
Logopedie
L         R         Ř
KL - doplňovačka
R - doplňovačka
Ř - doplňovačka
Pracovní listy
Tvoření
Pohybová činnosti
Rozumová výchova
Matematické představy
Omalovánky