Projekty

Naše mateřská škola je zapojena do různých projektů. Některé jsou širšího rozsahu, některé si vytváříme samy. Na těchto stránkách se s nimi můžete seznámit.
Na tyto stránky jsme zařadily i malé projekty, takové nadstandartní integrované výchovně vzdělávací bloky.