5.setkání

5. SETKÁNÍ EKOTÝMU

 Dnes jsme s dětmi dokončili pozvánky pro rodiče na setkání ekotýmu a rovnou jsme si připomněli, co je to ekotým, proč se scházíme a jaké jsou naše cíle. Dále také to, co víme o vodě.
-        Děti a dospělí, kteří chtějí pečovat o přírodu, aby se nám společně dobře žilo.
 Následně jsme si zahráli na koloběh vody a pustili jsme se za poznáváním života ve vodním prostředí prostřednictvím her.