9.setkání

 9. SETKÁNÍ EKOTÝMU

 
Na dnešním setkání ekotýmu jsme si pro začátek zahráli Z vody do vody a pak jsme se pustili do diskuze o tom, proč se spolu scházíme a co to znamená být členem ekotýmu.
Shodli jsme se na tom, že pro dobré fungování každé skupiny je dobré mít nějaká pravidla.
Děti vymyslely mnoho efektivních pravidel, která vždy odůvodnily a vysvětlily tak, aby jim každý rozuměl.
Nakonec jsme se společně shodli na těchto pravidlech, které jsme si rovnou nakreslili:

- SPOLUPRACUJEME
- NESKÁČEME SI DO ŘEČI
- PUSINKOVÉ PRAVIDLO (nemluvíme sprostě)
- MÁME NÁPADY A NEBOJÍME SE JE ŘÍCT
- VŠICHNI JSME TU KAMARÁDI
- NEODHAZUJEME ODPADKY
- TŘÍDÍME ODPAD
- PEČUJEME O PŘÍRODU
- ŠETŘÍME VODOU
 
Následně jsme si povídali o tom, jaké malé krůčky je potřeba udělat, abychom dosáhli našich velkých cílů – JEZÍRKA A OSVĚTY O VODĚ.
Děti přicházely s mnoha věcnými nápady!
Abychom mohli vybudovat jezírko, potřebujeme vykopat jámu a cestičky k bosostezce, sehnat vanu, materiál a rostlinstvo.
Následně vše zasadit a upevnit.

K osvětě zas musíme najít vhodné místo (Hostavický potok nebo Suchý Poldr Čihadla), u Hostavického potoka nás brzy čeká zábavný program od Lesů hl. m. Prahy, takže to tam omrkneme. Domluvili jsme se tedy, že s ekotýmem vyrazíme prozkoumat i Čihadla, abychom se mohli rozhodnout, které místo se nám líbí víc.
Také musíme vymyslet s rodiči stanoviště, vytvořit razítka a medaile pro všechny zúčastněné, ale také především vytvořit informativní letáky, na kterých bude napsán čas a místo konání.
To nás tedy čeká spousta práce, tak je nejvyšší čas začít!
Děti nakreslily jednotlivé kroky, které je třeba splnit a domluvili jsme se, že příští hodinu z obrázků vytvoříme PRAVIDLA EKOTÝMU A PLÁN ČINNOSTÍ PRO TENTO ŠKOLNÍ ROK.