Březen

Březen, za kamna vlezem

Témata: Klimatické změny – Sluníčko popojdi maličko
              Jaro na zahradě- vstávej semínko holala
              Svátky jara – Hody, hody doprovody
Logopedie: C,S,Z

Děti poznávají první známky jara, pozorují, co se děje na zahrádkách a v přírodě v okolí mateřské školy. V tomto období je hojně využita ústní lidová slovesnost – říkadla, básničky, písničky a hry.
Děti se seznamují s prací na zahrádce. Pojmenovávají a poznávají zahradní nářadí. Jsou vedeny k ohleduplnosti k přírodě a životnímu prostředí. Hodnotí vlivy člověka na přírodu a vliv přírody na člověka. Dále se seznamují s koloběhem vody v přírodě a jejím významem pro vše živé. Učí se, jak s vodou zacházet, proč je důležité s ní šetřit, co může vodu znečišťovat a jak ji mohou chránit.
Do tohoto období spadají i velikonoční slavnosti, při kterých se děti seznamují s lidovými tradicemi a účastní se velikonoční výstavy vlastním výrobkem.

Písničky - videa
 

Písničky - noty
Jarní a velikonoční písničky

Pracovní listy
Logopedie
C               S               Z
C - doplňovačka
S - doplňovačka
Z - doplňovačka
Tvoření