Březen

Březen, za kamna vlezem

Témata: Sluníčko popojdi maličko
              Jaro na zahradě a na poli
              Svátky jara (Velikonoce)
Logopedie: C,S,Z

Děti poznávají první známky jara, pozorují, co se děje na zahrádkách a v přírodě v okolí mateřské školy. V tomto období je hojně využita ústní lidová slovesnost – říkadla, básničky, písničky a hry.
Děti se seznamují s prací na zahrádce. Pojmenovávají a poznávají zahradní nářadí. Jsou vedeny k ohleduplnosti k přírodě a životnímu prostředí. Hodnotí vlivy člověka na přírodu a vliv přírody na člověka. Dále se seznamují s koloběhem vody v přírodě a jejím významem pro vše živé. Učí se, jak s vodou zacházet, proč je důležité s ní šetřit, co může vodu znečišťovat a jak ji mohou chránit.
Do tohoto období spadají i velikonoční slavnosti, při kterých se děti seznamují s lidovými tradicemi a účastní se velikonoční výstavy vlastním výrobkem.

Písničky - videa
 
 

………………………………………….
Celý playlist na youtube
Písničky - noty:
Jarní slunce                                                                          Jaro, jaro, jaro už je tu
Na jaře                                                                                 Udělám si píšťaličku
Velikonoční pomlázka                                                          Volám tě, sluníčko
Jarní                                                                                      Vrby se nám zelenají
Pučala má milá, pučálku                                                       Travička zelená  
Červená, modrá fiala

Pracovní listy
Logopedie
C               S               Z
C - doplňovačka
S - doplňovačka
Z - doplňovačka
Mandaly
Grafomotorika
Básničky                                Velikonoční básničky
Hádanky                                  Velikonoční hádanky
Pranostiky                                Velikonoční koledy
                                                Velikonoční pohádky
                                                Velikonoční recepty
Tvoření                                    Velikonoční tvoření
                                                Zdobení vajíček