Logopedie

Logopedie

Logopedické materiály seřazené podle abecedy. V průběhu roku procvičujeme po skupinách takto:
září: samohlásky
říjen: P, B, M
listopad: F, V, H, CH
prosinec: N, D, T
leden: Ň, Ď, Ť
únor: K, G, J
březen: C, S, z
duben: Č, Š, Ž
květen: L, R, Ř

rozcvička
samohlásky
B
C
Č
D
Ď
Ď, Ť, Ň
F
H
CH
J
K
K, L
L
M
N
Ň
P
P, B
R
Ř
S
sykavky
Š
T
Ť
V
Z
Ž