Červenec

Červenec nás láká do vody
Témata:   Cestování - česká města a místa
                
Prázdniny nepatří do vzdělávacího plánu, ale protože chceme mít rok ucelený, nabízíme inspiraci. Zpívat či tvořit přece můžeme celý rok :)

Písničky videa


Celý playlist na youtube
Písničky - noty
Já jsem z Kutné hory                                            Kdyby byl Bavorov
Děvče z Lišně                                                        Na tom Bošileckým mostku
To ta Heľpa

Tvoření