Zápis a informace pro nové

ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD, DLE REGISTRAČNÍHO ČÍSLA pozor změna k 22.8.2022

VČELKY

15,17,87,113,114

PESCI

77

MOTÝLCI

1,8,10,11,23,24,26.38,43,45,46,71,75,96,110,112

KOČIČKY

3,6,9,12,16,21,22,41,47,64,68,73,76,78,80,81,82,94,101

Zápis z třídních schůzekŽádám rodiče přijatých dětí, aby potvrdili nástup svého dítěte na email: reditelna@msjahodnice.cz. 
Do 8.6.2022.
Děkuji Veronika Strupková, řed.MŠ

Třídní schůzky pro nově přijaté děti se uskuteční dne 8.6.v 17hodin ve třídě Kočičky v MŠ Jahodnice pro obě mateřské školy.


ZÁPIS PRO DĚTI - CIZINCE S VÍZEM O STRPĚNÍ
 se bude konat dne 7. 6. 2022 od 10,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 hod. V tento den rodiče odevzdají originály vyplněných tiskopisů s podpisy a zároveň dodají kopii víza o strpění a náhradní průkaz pojištěnce VZP. Tiskopisy potřebné k zápisu je možné vyzvednout 2. 5. - 30. 5. 2022 každé úterý 14,00 - 15,00 hod v ředitelně MŠ. Nebo si je můžete vytisknout z našeho webu Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list
V  současné chvíli máme velké množství žádostí o přijetí, které značně převyšují kapacitu MŠ. Zápis bude sloužit pro zjištění počtu zájemců a informace bude předána zřizovateli, tj. MČ Praha 14.

 Zápis pro školní rok 2022/2023
Ředitelka Mateřské školy Praha 9- Jahodnice, vyhlašuje v souladu s § 34, odst.2,zákona č. 561/2004 Sb.      o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2022/2023 do Mateřské školy Praha 9 – Jahodnice, Kostlivého 1218 a na odloučené pracoviště MŠ Osická.

Dny otevřených dveřích se budou konat 6.4. a 7.4. vždy od 13 - 16 hodin. Naše návštěvníky budou provázet předškoláci po budově MŠ.


Směrnice k zápisu

Zápis proběhne ve dnech 3. a 4.5.2022

 • úterý 3. 5. 2022 – 8:00 - 11:00 a od 12:00 - 17:00 pouze rezervace z elektronického předzápisu
 • středa 4. 5. 2022 – 8:00 – 11:00 – rezervace po telefonickém objednání a od 12:00 - 14:00 – pouze rezervace z elektronického předzápisu

Pro urychlení a usnadnění zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy vám doporučujeme využít Elekotronický předzápis, který bude spuštěn 6. dubna 2022. Současně si můžete i zarezervovat čas zápisu. Aplikace vás velmi přehledně a jednoduše provede jednotlivými úkony.

Předzápis bude probíhat v těchto krocích:

 
 • zadáte web adresu www.elektronickypredzapis.cz  a zvolíte REGISTRACE
 • vyplníte váš email, obdržíte aktivační odkaz a zaregistrujete se
 • přihlásíte se emailem a heslem
 • vyhledáte Mateřskou školu Praha 9 – Jahodnice – a zvolíte předzapsat (aktivní od 6. 4. 2022)
 • vyplníte potřebné údaje, které jsou zaslány rovnou do databáze zápisu MŠ
 • zarezervujete si přímo čas řádného zápisu
 • vyplněnou žádost si oboustranně vytisknete
 • navštívíte dětského lékaře pro potvrzení
 • přijdete ve  vybraném čase k zápisu

Pokud nevyužijete možnost elektronického předzápisu, můžete si Žádost a Evidenční list vytisknout z dokumnetů na našem webu Žádost o přijetí do MŠ a evidenční list

DŮLEŽITÉ
Víte-li, že Vaše dítě bude potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit individuálně a včas.

U zápisu zákonný zástupce předloží:
 • Vyplněnou žádost s potvrzením dětského lékaře
 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2021 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016).

  Upozorňujeme rodiče, že dokumnetaci je třeba přinést osobně zákonným zástupcem v den zápisu. Účast dítěte je vítaná, ale není nutná.

Místo pro podávání Žádostí:

MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 a to i pro MŠ Osická