Zápis

Zápis z třídní schůzky konané 22.6.2021
Zápis pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Praha 9- Jahodnice, vyhlašuje v souladu s § 34, odst.2,zákona č. 561/2004 Sb.      o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Praha 9 – Jahodnice, Kostlivého 1218 a na odloučené pracoviště MŠ Osická.
 

Výsledky zápisu 2021 MŠ Jahodnice

Přijatí
 
Nepřijatí     

Žádám rodiče přijatých dětí, aby nejpozději do 10.6. 2021 potvrdili nástup svého dítěte na email: reditelna@msjahodnice.cz. Potvrzení o přijetí nebude zasíláno poštou. Lze si jej vyzvednout v MŠ Jahodnice po telefonické dohodě na telefonu: 731 683 865 (řed. Veronika Strupková).

Třídní schůzky se uskuteční 22.6.2021 od 17h na zahradě MŠ Jahodnice. Třídní schůzky se konají bez dětí.

řed. Bc. Veronika Strupková

Směrnice k zápisu