Zápis

Zápis pro školní rok 2021/2022

aktualizovnáno 6.4.2021
 

Ředitelka Mateřské školy Praha 9- Jahodnice, vyhlašuje v souladu s § 34, odst.2,zákona č. 561/2004 Sb.      o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání zápis na školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Praha 9 – Jahodnice, Kostlivého 1218 a na odloučené pracoviště MŠ Osická.
 

Řádný zápis proběhne ve dnech 4. a 5.5.2021

 • úterý 4. 5. 2021 – 8.00 – 16.00 pouze rezervace z elektronického předzápisu, 16.00 – 17.00 –  rezervace po telefonickém objednání
 • středa 5. 5. 2021 – 8.00 – 10.00 – rezervace po telefonickém objednání, 10.00 – 14.00 – pouze rezervace z elektronického předzápisu
   
 • Termín k nahlédnutí do spisu: 18.5.2021 od 13,00 do 16,00
   
Pro urychlení a usnadnění zápisu vašeho dítěte do naší mateřské školy vám doporučujeme využít elektronický předzápis, který bude spuštěn 6. dubna 2021. Současně si můžete i zarezervovat čas zápisu. Aplikace vás velmi přehledně a jednoduše provede jednotlivými úkony.

Předzápis bude probíhat v těchto krocích:

 • zadáte web adresu https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p9-jahodnice  a zvolíte REGISTRACE
 • vyplníte váš email, obdržíte aktivační odkaz a zaregistrujete se
 • přihlásíte se emailem a heslem
 • vyhledáte Mateřskou školu Praha 9 – Jahodnice – a zvolíte předzapsat (aktivní od 6. 4. 2021 od 8h do 30.4. do 20h)
 • vyplníte potřebné údaje, které jsou zaslány rovnou do databáze zápisu MŠ
 • zarezervujete si přímo čas řádného zápisu
 • vyplněnou žádost si oboustranně vytisknete
 • navštívíte dětského lékaře pro potvrzení
 • pak přijdete ve  vybraném čase k zápisu
 • Pokud nevyužijete možnost elektronického předzápisu, můžete si Žádost a Evidenční list vytisknout zde: 
  Žádost
  Evidenční list
  Formulář k nahlédnutí
  Čestné prohlášení o místu bydliště
  Víte-li, že Vaše dítě bude potřebovat některá podpůrná opatření, případně asistenta pedagoga, dohodněte si telefonicky konzultaci s ředitelkou školy v průběhu měsíce března. Zápis do MŠ je třeba v tomto případě řešit
  individuálně a včas.

U zápisu zákonný zástupce předloží:

 • Vyplněnou žádost s potvrzením dětského lékaře
 • Občanský průkaz zákonného zástupce k ověření totožnosti a bydliště, příp. jiný doklad k ověření bydliště
 • Rodný list dítěte
 • Cestovní pas nebo doklad o povolení k pobytu na území ČR – cizí státní příslušníci dle § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
 • Dle § 34, odst 1., Z 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, je od září 2017 nově stanovena povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které ke dni 31. 8. 2021 dovrší 5 let (děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016).
 • Stanovená kritéria: Směrnice k zápisu 2021

  Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny pod registračními čísly na vývěsce školy a na webových stránkách školy do 30 dnů od odevzdání žádosti nejméně po dobu 15ti dnů. Zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem s výsledkem řízení se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

  Místo zápisu a pro podávání Žádostí:

  MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9 a to i pro MŠ Osická

  Pokud se zákonný zástupce nemůže osobně dostavit v termínu, který si vybral v předzápisu nebo po telefonické dohodě, je možné tyto dokumenty předat prostřednictvím datové schránky. Veškeré další individuální předání mohou být řešeny po telefonické domluvě na telefonním čísle: 731683865 (řed. školy Bc. Veronika Strupková). Nejpozději však do 14.5.2021 do 13h, kdy bude zápis uzavřen.
  Dalším případným možnostem či přihlašováním, po tomto datu (14.5.2021), nebude vyhověno.


  K nařízení MŠMT o zápisu do mateřských škol pro školní rok 2021/2022: Konkrétní termíny zápisu k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka školy v rámci nařízení a v souladu se školským zákonem. V souladu s doporučením MŠMT je stanovený termín zápisů o délce:
  25 dní předzápisu
  2 dny řádného zápisu
  9 dní pro dodání dokumentů v případě jakýchkoliv překážek