Projekt EU a veřejné

Publicita_plakat.jpg

Projekt byl prodloužen do 31. 12. 2022.


 

publicitaweb_MSJahodnice_vyzva49%281%29.jpg

Projekt Polytechnická zahrada MŠ Jahodnice 2018[image003.jpg]
 
Názvy projektů:
Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách I., reg. číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000537

[logo_3db7227e-842d-49ee-83b3-2fb32800e15b.jpg]


Projekt Šablony I. 2017
[logoEU.png]

Název projektu: MŠ Jahodnice 23
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005536
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2017
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019
Délka realizace: 24 měsíců
Výše podpory: 488 311,00 Kč
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.
 
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a chůvu v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.
 
Nastavené šablony:
Školní asistent – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
 
Chůva – personální podpora MŠ
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti.
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti a matematické pregramotnosti.
 
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.
                       

 
Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím odborně vedené supervize.
 
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.
 
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.