4.setkání

4. SETKÁNÍ EKOTÝMU
 

Další setkání je opět tady, hned ze začátku jsme si zahráli na koloběh vody a její zvuky.
S dětmi jsme si připomněli, co víme o vodě a jaké jsou naše plány na tento školní rok:
  •  Protože toho o vodě víme opravdu mnoho, víme, jak moc je pro život na naší planetě důležitá a jaký má vliv na celý svět, chtěli bychom učit ostatní, jak s vodou správně zacházet a proč.
  • Během diskuze jsme došli k tomu, že o tom nemusíme povídat pouze svým kamarádům a rodičům, ale že bychom o tom mohli učit lidi z našeho okolí.
Ale jak?
  • Mohli bychom vymyslet nějakou soutěž pro lidi, kteří by měli zájem se dozvědět něco nového a ještě si něco zahrát, třeba by nám s tím mohli pomoci rodiče :)
Jak už padlo minule, chtěli bychom malé jezírko na naší školní zahradě, abychom vytvořili zdravé a rozmanité prostředí pro nové druhy rostlin a živočichů a my je mohli pozorovat.
Rovnou jsme si zopakovali, jaké vodní živočichy a rostliny známe.
Najednou se rozvinula vášnivá diskuze o tom, co bychom u jezírka a v jeho okolí chtěli mít.
“Eda by ho rád ozdobil kamínky, Magdička diamanty, Anička květinami, Venda dlouhou trávou a Teo by chtěl mít v jezírku lekníny.”
Padalo mnoho a mnoho nápadu, až vyvstal jeden, který všechny předešlé spojil dohromady a tím je CHODNÍČEK PRO BOSÉ NOHY. Ten by se mohl skládat z písku, kůry, kamínků, kaštanů a dalšího materiálu. Magdička by si ještě přála zazpívat jezírku písničku.
Už víme, že na jezírko potřebujeme vykopat jámu, ideálně na jaře, protože v zimě mrzne, jak správně podotknul Teo. A protože pro děti a učitelky by to bylo asi hodně těžké práce, pozveme si rodiče na setkání ekotýmu a zkusíme dát více hlav dohromady a vymyslet, jak bychom takové jezírko mohli společnými silami vytvořit.
 Pustili jsme se tedy do výroby POZVÁNKY PRO RODIČE A ČLENY EKOTÝMU. Děti mohly na papír namalovat cokoli, co je napadne ohledně vody či našeho ekotýmu, a tak se daly do práce. Jen si pak nechte popsat, co na obrázku je :) Paní učitelka pak do pozvánky vlepila kapičku s informacemi o konání naší schůzky a bylo!
Setkání s rodiči se koná 7.12. od 17:00 na třídě kočičky.
 CÍLE NA TENTO ŠKOLNÍ ROK:
 - OSVĚTA
- JEZÍRKO S BOSOSTEZKOU