Únor

Únor zavolá skřivánka
Témata: Masopust
              Klasická řemesla
              Moderní profese

Logopedie: K, G, J

Děti se seznamují se životem kolem nás, s rozdělením dne, hrají si na různá povolání, zjišťují povolání svých rodičů a lidí kolem sebe.Tento blok je ukončen vyvrcholením masopustu – karnevalem ve školce, výrobou masek, zábavnými hrami a soutěžemi, tancem, zpěvem a hudebně pohybovými hrami. Dozvídají se o vesmíru, vyhledávají v knihách a encyklopediích.


Písničky - videa


Celý playlist na youtube
Písničky - noty:

Hrály dudy                                                                               Chovejte mne, má matičko
Jsou mlynáři                                                                            Jede, jede poštovský panáček
Muzikanti, co děláte                                                                Stávaj, Jano, hore                           

Logopedie
K                                
K - doplňovačka
K - doplňovačka 2  
K-L - doplňovačka
J

Básničky
Hádanky
Grafomotorika
Rozumová výchova
Pracovní činnosti
Čtenářská pregramotnost
Matematická pregramotnost
Tělocvik
Omalovánky
Pohádka