Říjen

Říjen: Jahůdka a podzimní čarování

 


 
Témata:   Dešťové kapičky dostaly nožičky (Klimatické změny v přírodě a koloběh vody)
                Podzim na zahradě a na poli (hlavně plodiny)
                Podzim v lese (zvířata a houby)
                
Logopedie: P, B, M

Děti se mimo jiné seznamují s koloběhem vody v přírodě a jejím významem pro vše živé, zvířata na podzim. Pozorují změny přírody na podzim, vnímají změny počasí, poznávají plody podzimu a ovoce všemi smysly. Dozvídají se o důležitosti ovoce a zeleniny pro zdraví. Využívají přírodniny k výtvarným, hudebním i didaktickým činnostem.

Písničky - videa
...................................


Celý playlist na youtube
Písničky - noty
Kdybys měla, má panenko, sto ovec                                   Na bílý hoře
Sedlák, sedlák, sedlák                                                         Žežuličko, kde jsi byla
.................................                                                           Šel zahradník
U panského dvora                                                                Buď, sedláče, hodně vesel
Přes les, přes háj
Ej, padá, padá rosička                                                          Prší, prší
Teče voda, teče                                                                    Už se ten tálinskej rybník nahání
Andulka konopě močila                                                      Ej, lásko, lásko
Běži voda, běži                                                                    Pod našima okny
Za Domažlici
Voděnka studená

Pracovní listy
Logopedie           gymnastika mluvidel                  B       M
Výtvarné činnosti
Grafomotorika
Básničky
Hádanky
Omalovánky                         Omalovánky - ovoce               Omalovánky - zelenina
Ekologická výchova
Pohádka
Pohybové činnosti
Logické myšlení
Matematické představy
Předčtenářská výchova                              pod, nad atd.
Rozumová výchova