Ekoškola 2020/2021

TÉMA: VODA

CÍLE:
  • Poznáváme vodu v širších souvislostech
  • Úspora vody (sud na dešťovou vodu, okapy)
  • Divoká zahrádka (zadržování vody, rozmanitost druhů)
Jelikož byl tento školní rok vzhledem k událostem ve světě specifický, pojali jsme ekovýchovu s lehkostí a zaměřili jsme se zejména na poznávání vody hravou formou.
Nejprve jsme se seznamovali s vodou samotnou a zabývali jsme se tématy:
  • Koloběh vody, její vlastnosti a formy
  • Pro koho a proč je voda důležitá (bez vody by nebyl život, potřebují ji rostliny, zvířata i lidé)
  •  Dešťová/Užitková voda X Kohoutková voda
  • Cesta pitné vody a důvod, proč s ní musíme šetřit (řeka Želivka -úpravna vody - rozvod vodovodního potrubí -vodoměr - kohoutky a splachovadla – kanalizace - čistička vody -
    řeka Želivka)
  • Způsoby šetrného přístupu

S vodou jsme se seznamovali prostřednictvím diskuze, jejího zkoumání ve vnějším i vnitřním prostředí. Hlavním prostřekem byla hra např. na koloběh vody či vodovodní potrubí, vlastní výrobou čističky vody či návštěvou nedalekého Hostavického potoka.
Poté, co jsme se s vodou blíže seznámili a pochopili jsme její důležitost v širších souvislostech, udělali jsme si analýzu naší školky z hlediska vody a vybrali jsme si témata, kterými se chceme zabývat:
POZNAT KOLOBĚH PITNÉ VODY
ÚSPORA VODY V MŠ
PODÍLENÍ SE NA ČIŠTĚNÍ MÍSTNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ
V rámci úspory vody se nám podařilo udělat do všech umývárek obrázky, které dětem připomínají, že je třeba šetřit vodou. Vymysleli jsme služby Kapičkové správce, kteří hlídali, jestli nekapou kohoutky, či neprotékají záchody a případně to hlásili paním učitelkám nebo provozním zaměstnancům.
Za veliký krok v rámci úspory vody považujeme SUD NA DEŠŤOVOU VODU. Tento sud nám donesl Honzík – člen ekotýmu. Jelikož naše školka nemá okapy, nabídl nám jeden z tatínku, že nám okapy věnuje a nainstaluje na střechu nad pískovištěm.
 Náš pan opravář nám sud ukotvil pod okap a přidělal do sudu kohoutek. Teď si v letních horkých dnech můžeme natáčet vodu na zalévání ze sudu a nebudeme tak plýtvat vodu kohoutkovou. KRÁSNÁ SPOLUPRÁCE PRO DOBROU VĚC!
Nakonec nám pan opravář ukotvil sud a přidělal kohoutek, abychom si v letních horkých dnech mohli natáčet do konvic vodu na zalévání a neplýtvali tak vodu kohoutkovou.
KRÁSNÁ SPOLUPRÁCE PRO DOBROU VĚC!

Dále jsme společně vyrazili k blízkému Hostavickému potoku, abychom mohli poznávat rozmanitost rostlin a živočichů žijících u vody. To byla paráda, viděli jsme žáby, vážky, kachny a dokonce se na vodních řasách u hladiny vyhříval had. Co nás trochu zmátlo, byli kraby, které někdo do potoka vyhodil. Výlet chceme rozhodně zopakovat!!
V předchozím roce jsme v rámci tématu PROSTŘEDÍ hledali způsoby, jak obohatit naší školní zahradu. Ve školním roce 2019/20 jsme zrealizovali první nápad - podpořili jsme diverzitu na školní zahradě zasazením nových stromů. A letos jsme si vytvořili DIVOKOU ZAHRÁDKU- ohraničený kus zahrady, který se neseká.
Zde jsme mohli zanedlouho sledovat mnoho druhů hmyzu a rostlin a také jsme si mohli všimnout, že v horkých dnech zůstává delší tráva stále zelená oproti té krátké – zadržování vody.
K divoké zahradě využíváme výukové pomůcky, jako jsou obrázky bylin a jejich hledání
(rozvoj pozornosti, zrakové rozlišování, vnímání rozmanitosti druhů).