1.setkání

1.SETKÁNÍ
 

Už jsme se moc těšili na dnešní první setkání s ekotýmem. ¨
Nejdříve jsme se s dětmi seznámily s tím, co je to ekotým – proč se scházíme a co vše už jsme v minulých letech s dětmi dokázali. Teď bylo na řadě seznámit se s dětmi, jaké skvělé tvářičky máme v ekotýmu letos. Každý řekl své jméno a děti, které už do ekotýmu chodily loni, tak pověděli i co je v ekotýmu baví a co už se nám povedlo.
Když jsme se seznámili, řekly jsme dětem, jaké téma budeme mít na letošní rok.

TÉMA: JÍDLO
Dětí jsme se ptaly, jaké jídlo mají nejraději. Každý řekl své oblíbené jídlo a poté jsme si naznačily, co nám jídlo dodává a jak na nás působí. Co se děje s tělem, pokud jíme nezdravě a naopak, co se děje s tělem, když jíme zdravě.
Rozházely jsme všude po třídě různé obrázky s jídlem a děti měly za úkol jídlo roztřídit na zdravé a nezdravé. Pak jsme si to odůvodnily.
Poté jsme si s dětmi popovídaly o mlsání. Kdo rád mlsá a co rád mlsá. Jaké mlsání je zdravější. Také jsme si říkaly, že každý rád mlsá a když nemlsá celý den, tak je to v pořádku :D.
Nakonec jsme si zatančili a zazpívali „Mango, mango“. U této pohybové hry jsme se hodně nasmáli.
Poté už nám čas zase tak rychle utekl, že jsme se museli rozloučit a rozejít se do svých tříd.