Kroužky

Zájmové kroužky probíhají přes agenturu Rytmik. Kroužky začínají v říjnu. Rodiče mohou přihlásit své děti vyplněním přihlášky, kterou obdrží ve své třídě. Komunikaci s agenturou má na starosti paní učitelka Kamila Kyralová ze třídy Kočičky.

Keramika

pondělí od 12.15h - 13.15h  a 13:15 - 14:15 
Tento kroužek rozvíjí fantazii a estetické cítění dětí. Děti zde pracují s keramickými materiály a získávají manuální zručnost. DOPORUČENÝ VĚK - MINIMÁLNĚ OD DOSAŽENÝCH 4 LET.

Angličtina v pohybu

pondělí od 14.30 h - 15.15 h a 15:20 h - 16:05 h (I. a II. skupina)
Děti se formou hry učí základní slovíčka, říkadla a věty a zpívají písničky pod vedením odborného lektora. DOPORUČENÝ VĚK - OD 4 ½ ROKU A PŘEDPOKLAD SPRÁVNÁ VÝSLOVNOST V ČEŠTINĚ.

Zumba

úterý od 14.30 h - 15.15 h 
Děti se mohou těšit na taneční sestavy, pohybová říkadla a tanečky různých žánrů.

Hra na flétnu

Minulý školní rok kroužek nebyl naplněn.

Jóga pro děti

středa od 14.30 h - 15.20 h , 15:30 - 16:20
Děti se naučí základům jógy, jejiž pozice - ásány vychází svým provedením ze zvířecí říše.

Tenis

Tento kroužek nespadá pod agenturu, samy lektorky komunikují s mateřskou školou i rodiči. Lektorky děti odvádějí z MŠ, proto je potřeba k přihlášce dodat i souhlas s vyzvedáváním dítěte.

čtvrtek od 12.45 h do 13.45 h  hlaste se přes kontaktní formulář na nástěnkách MŠ do 25.9.2021

PROSÍME RODIČE, ABY SVÉ DÍTĚ PŘIHLÁSILI nejlépe jen NA JEDEN ZÁJMOVÝ KROUŽEK.
ZÁPIS DO KROUŽKŮ BUDE PROBÍHAT VE TŘÍDÁCH DO 15. 9. 2023