Prosinec

Vyprávění s Jahůdkou o kouzelných svátcích


 

V tomto období je působeno na dětské city a rozvoj všech smyslů. Vše se prolíná s atmosférou Mikuláše, Adventu a Vánoc. Děti se seznamují s tradicemi a zvyky vánočního času. Připravují dárečky, ozdoby a významně se podílí na výzdobě třídy a školky. Nacvičují program a vystupují na vánoční besídce, zpívají a poslouchají koledy, pečou a zdobí perníčky. Se svými výrobky se účastní vánoční výstavy. Učí se chránit zdraví svoje i ostatních, poznávají příčiny nebezpečí (pyrotechnika, svíčky, ostré předměty...) Setkávají se s pojmy dobro a zlo v příbězích a pohádkách a snaží se je pochopit.

Prosinec: První vločka
                
Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší
                Vánoční překvapení – než zazvoní zvoneček
                 Logopedie: N,D,T