Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2022
V ČERVENCI A SRPNU
 

Z důvodů rozhodnutí ředitelek a následném schválení rady MČ Prahy 14 bude prázdninový provoz od 4. 7 202—29. 7. 2022 zajišťovat pro své děti pouze kmenová škola. MŠ Jahodnice čeká několik stavebních úprav a bude uzavřena oba měsíce. Pro rodiče MŠ Jahodnice bude otevřena MŠ Osická.

Od 7.2. - 18.2.bude na třídách probíhat zápis na tento provoz. 
 

 

1. 7. a 1.8. – 31.8. JSOU MATEŘSKÉ ŠKOLY MČ PRAHY 14 UZAVŘENY
bez možnosti umístit dítě 

K platbám:
„školné“ ve výši 150,- Kč/za každý započatý týden uhradíte na účet MŠ:
19-4039020277/0100 do konce května, školné se nevrací. Předškoláci školné neplatí;
-  dítě se současně přijímá ke školnímu stravování, které se odečte z aktuálních záloh.


Prázdninový provoz je určen prioritně dětem zaměstnaných rodičů!