Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2024
V ČERVENCI A SRPNU
 

Z důvodů rozhodnutí ředitelek a následném schválení rady MČ Prahy 14 bude prázdninový provoz od 8. 7 2024 do 26. 7. 2024 zajišťovat pro své děti pouze kmenová škola. 

Od 4.2. - 15.2.bude na třídách probíhat zápis na tento provoz. 
 

K platbám:
„školné“ ve výši 150,- Kč/za každý započatý týden uhradíte na účet MŠ:
19-4039020277/0100 do konce května, školné se nevrací. Předškoláci školné neplatí.
Do poznámky uveďte „PP Jahodnice a jméno dítěte“.;

Dítě se současně přijímá ke školnímu stravování, stravné uhraďte převodem na účet 10232091/0100

  • (54 Kč/den pro každé dítě, odklad školní docházky 57 Kč/den), nejpozději do 31. 5. 2024. Do poznámky uveďte „PP Jahodnice a jméno dítěte“.

V případě neuhrazení školného a stravného v daném termínu, tj. do 31. května 2024, bude žádost považována za bezpředmětnou.


Prázdninový provoz je určen prioritně dětem zaměstnaných rodičů!