Ekoškola 2017/2018


ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

AKCE PRO RODIČE A DĚTI NA ZAHRADĚ - 25. 4. 2018
Stejně jako každý rok, tak i letos v dubnu, jsme s dětským Ekotýmem připravili akci  pro rodiče a děti na školní zahradě. Odpoledne plné her, hádanek (nejen pro děti), soutěží a odměn provázelo slunečné počasí. Děti a jejich rodiče čekalo na zahradě 5 stanovišť.  U prvního úkolu děti rozřazovaly barevná víčka a následně z nich poskládaly obrázky. U druhého stanoviště jsme třídili odpad do čtyř kontejnerů. Třetí stanoviště zahrnovalo zdravé a nezdravé potraviny. A další úkol spočíval v tom, že  si děti vybraly jeden obrázek z pexesa a následně tento obrázek namalovaly křídou na náš chodník. Rodiče mezi tím mohli hádat, jak dlouho se rozkládá např. - sklo, papír, jablko, pomerančová kůra, žvýkačka atd. Poslední stanoviště bylo za odměnu. Zde jsme ochutnali tmavé a světlé pečivo, makovec a další dobroty z pekárny, která dováží produkty do naší školky. Na závěr děti dostaly spoustu odměn. Odpoledne plné zábavy a her nám uteklo jako voda. Dětskému Ekotýmu se společně s pedagogickým sborem a všemi zaměstnanci školky podařilo připravit další příjemnou akci.

Zapsala: L. Bulantová

Ekologické dopoledne – 24. 4. 2018 
Dne 24 . 4. 2018 jsme připravili na zahradě akci pro děti zaměřenou na správné třídění odpadu. Každé dítě si tento den přineslo s sebou do školky plastovou láhev. Na zahradě jsme pet láhve naskládali na jedno místo a vznikla nám z nich velká hromada. Poté jsme pet láhve vzali, uvolnili víčko a sešlápli. Během okamžiku se z velké hromady plastových láhví stala malá hromádka, která se bez problémů vešla do jednoho žlutého kontejneru na plasty. Tak jednoduché to je, když chceme správně třídit odpad.

Zapsala: L. Bulantová


Dětský Ekotým – 27. 3. 2018 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 27. 3. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

V úterý 27. 3. 2018 dostaly děti z Ekotýmu pracovní list, kde měly správně vybarvit kontejnery na tříděný odpad a škrtnout vše, co do tohoto kontejneru nepatří. Všechny děti vypracovaly list bezchybně. Na závěr schůzky jsem se společně naučili básničku "Tříděný odpad". Další schůzka Ekotýmu pro děti bude věnovaná přípravě Akce na školní zahradě.

Zapsala: L. Bulantová


Schůzka Ekotýmu rodičů – 26. 3. 2018 
Schůzka Ekotýmu rodičů byla zrušena z důvodu vysoké omluvenosti účastníků.

Zapsala: L. Bulantová


Dětský Ekotým – 20. 2. 2018
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 20. 2. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

V úterý 20. 2. 2018 se konala již pátá schůzka našeho dětského Ekotýmu. Děti si vystřihly a vybarvily kontejner na tříděný odpad a přiřadily k němu obrázky jednotlivých druhů tříděného odpadu. Na závěr schůzky jsme se společně u klavíru naučili písníčku "Třídíme odpad". Byla to veselá a tvořivá schůzka.

Zapsala: L. Bulantová


Dětský Ekotým – 30. 1. 2018
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 30. 1. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Na schůzce Ekotýmu, která se konala v úterý 30. 1. 2018 děti dodělaly své originální výtvory z tříděného odpadu. Využili jsme i vodové a temperové barvy. Na závěr schůzky jsme si zopakovali proč je důležité třídit odpad a jaký odpad třídit můžeme. Další schůzka dětského Ekotýmu se bude konat 20. 2. 2018.

Zapsala: L. Bulantová


Dětský Ekotým – 23. 1. 2018
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 23. 1. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Úterní schůzku dětského Ekotýmu jsme věnovali tvoření. Společně s dětmi jsme použili veškerý tříděný odpad a pustili jsme se do tvoření. A tak během chvilky vznikl z jedné čtvrtky a prázdné krabičky od kapesníků domeček. Z brčka, polystyrenových kuliček a kusu plastové lahve děti vytvořily na barevný výkres krásné kytičky. Nápadů bylo hodně a vše co děti vytvořily bude k vidění na nástěnce Ekoškolky.

Zapsala: L. Bulantová


Dětský Ekotým – 22. 11. 2017
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 22. 11. 2017 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Ve středu 22. 11. 2017 se konala druhá schůzka dětského Ekotýmu. Společně jsme se byli podívat po okolí školky a hledali jsme barevné kontejnery na tříděný odpad. Velké baravné kontejnery jsme našli na parkovišti poblíž naší MŠ. Připomněli jsme si, co všechno můžeme třídit a kam dále putuje odpad z těchto kontejnerů. Došli jsme se také podívat, kde schraňujeme sběr papíru u nás ve školce. Na školní zahradě jsme našli kompost a povídali jsme si o tom, co do něj patří a co ne. Na závěr schůzky jsme zjišťovali, kde máme ve třídách umístěné koše na tříděný odpad. Zkontrolovali jsme i naší školní kuchyni. Pozitivní zjištění bylo, že ve všech třídách i v kuchyni odpad třídíme.

Zapsala: L. BulantováDětský Ekotým – 30. 10. 2017
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 30. 10. 2017 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Téma schůzky – Odpady:

V úterý se konala schůzka dětského Ekotýmu. Dětem bylo představeno téma pro tento školní rok - ODPADY. Společně jsme si odpověděli na tyto otázky: 

Co to vlastně odpad je a jak vzniká?

Proč je důležité odpad třídit?

Jaké odpady můžeme třídit? 

Co všechno třídíme u nás ve školce? 

Kde jsou ve třídách umístěné koše na tříděný odpad? 
 


Na závěr schůzky děti hravě zvládly roztřídit do barevných košů připravenou hromádku odpadu, ve které byly plastové a skleněné láhve, papíry, nápojové kartony, krabice, obaly, atd. 
Další schůzka Ekotýmu pro děti je náplanována na 21. 11. 2017.


Zapsala: L. BulantováEkotým pro rodiče – 24. 10. 2017 
Zápis schůzky Ekotýmu pro rodiče ze dne 24. 10. 2017 (přítomní - rodiče zastupující Ekotým)

V úterý se konala schůzka pro rodiče z Ekotýmu. Hlavním důvodem naší společné schůzky bylo představení tématu pro tento školní rok - ODPADY. Shrnuli jsme zde, co již v MŠ ohledně třídění odpadu děláme (sběr papíru) a jak budeme toto téma představovat dětem z Ekotýmu. Poté jsme společně s rodiči připravili plán na celý školní rok. Z této schůzky vzešly skvělé nápady, jak toto nelehké téma dětem co nejvíce přiblížit (exkurze, divadlo, beseda, atd.). Také byly odsouhlaseny akce na druhé pololetí (společný úklid Jahodnice a akce na zahradě DEN ZEMĚ). Všem zúčastněným rodičům děkujeme, byla to velice příjemná schůzka.

Zapsala: L. Bulantová

PRVNÍM TÉMA PRO NÁŠ EKOTÝM

Jídlo

Raduji se z toho, že jsem něco nemusel koupit.                                  

Petr Ledvina

V tématu Jídlo se děti seznamují, co to je zodpovědná spotřeba jídla a jaké jsou zásady zdravé výživy. Děti zjišťují původ potravin a učí se, proč jsou potraviny z místních zdrojů šetrnější k životnímu prostředí. Samy pátrají, které potraviny mohou získat z blízkého okolí a které se musejí dovézt z daleka.  Učí se o důležitosti ovoce a zeleniny pro člověka. Pokud je to možné, zakládáte s dětmi ve školce záhonky a učíte je, jak si mohou např. samy vypěstovat zeleninu.