Čertoviny

ČertovinyCharakteristika projektu, úvod:
Příchod Mikuláše, anděla a čerta – svátek, který téměř všechny děti očekávají nejen s radostí, ale i s obavami. „Existuje opravdu čert?“ „Opravdu čert odnáší zlobivé děti do pekla?“ „Je čert opravdu tak zlý, jak se o něm povídá?“ Hlavním cílem tohoto tematického plánu je ukázat a představit dětem čerta jako rošťáka, který je jim v mnohém podobný a zároveň děti zbavit strachu a obav (nebo je alespoň zmírnit) prostřednictvím her, aktivit a činností, které budou dítěti (dětem) příjemné.
Klíčové kompetence:
 • Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Kompetence k řešení problémů » problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost
Očekávaný výstup:
 • Odstranění/zmírnění strachu z čertů
 • Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
 • Dítě a ten druhý » spolupracovat s ostatními
 • Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

  Písničky - noty
  Pracovní listy
  Omalovánky
  Papírové tvoření
  Pořekadla
  Říkadla