Leden

Leden je měsíc plný ledu

Témata: Zimní hry a sporty
              Zvířata v zimě
              Roční a denní doby
Logopedie: Ň,Ď,Ť

Tematický blok je plánem aktivit přibližujících a seznamujících děti s tradicí Tří králů, vzpomínáním na prožité vánoční svátky a oslavy Nového roku. V tomto období se děti seznamují se zimními sporty. Snažíme se co nejvíce využívat pobytu venku a soustředit se na zimní radovánky – sáňkování, bobování, pohyb po ledové ploše, hry se sněhem a stavby z něj. S touto tématikou souvisí i správné oblékání, péče o zdraví, seznámení dětí s možným nebezpečím při zimních hrách a sportech. Děti poznávají vlastnosti vody ve všech skupenstvích, dělají pokusy se sněhem a ledem. Učí se, jak s vodou zacházet, proč je důležité s ní šetřit, co může vodu znečišťovat a jak ji mohou chránit.

Toto téma zahrnuje i přípravu předškoláků na zápis do první třídy, hravou formou se opakují, prohlubují a upevňují znalosti a dovednosti důležité pro úspěšné absolvování zápisu. Děti také navštíví ukázkovou hodinu v první třídě. Mladší děti si hrají „na školu“. Procvičují barvy, tvary, trénují orientaci v makro i mikro prostoru.

Písničky - videaCelý seznam na youtube
Písničky - noty:
Černé oči, jděte spát                                                           Bude zima, bude mráz
Hvězdičky, dobrou noc                                                       Neťukej, neťukej
Slunéčko zachází za hory

Logopedie
Básničky
Grafomotorika
Pracovní listy
Omalovánky
Logické myšlení
Matematika
Pohádka
Rozumová výchova
Tvoření
Pohybové činnosti