Leden

Leden je měsíc plný ledu

Témata: Zimní hry a sporty
              Zvířata v zimě
              Roční a denní doby
Logopedie: Ň,Ď,Ť

Tematický blok je plánem aktivit přibližujících a seznamujících děti s tradicí Tří králů, vzpomínáním na prožité vánoční svátky a oslavy Nového roku. V tomto období se děti seznamují se zimními sporty. Snažíme se co nejvíce využívat pobytu venku a soustředit se na zimní radovánky – sáňkování, bobování, pohyb po ledové ploše, hry se sněhem a stavby z něj. S touto tématikou souvisí i správné oblékání, péče o zdraví, seznámení dětí s možným nebezpečím při zimních hrách a sportech. Děti poznávají vlastnosti vody ve všech skupenstvích, dělají pokusy se sněhem a ledem. Učí se, jak s vodou zacházet, proč je důležité s ní šetřit, co může vodu znečišťovat a jak ji mohou chránit.

Toto téma zahrnuje i přípravu předškoláků na zápis do první třídy, hravou formou se opakují, prohlubují a upevňují znalosti a dovednosti důležité pro úspěšné absolvování zápisu. Děti také navštíví ukázkovou hodinu v první třídě. Mladší děti si hrají „na školu“. Procvičují barvy, tvary, trénují orientaci v makro i mikro prostoru.

Písničky - videaPísničky - noty:
Černé oči, jděte spát                                                           Bude zima, bude mráz
Hvězdičky, dobrou noc                                                        Neťukej, neťukej


Pracovní listy
Logopedie
Výtvarné činnosti