Leden

Leden je měsíc plný ledu

Témata: My tři králové
              Kniha - studnice moudrosti
              Zvířata v zimě
              Zimní hry a sporty
Logopedie: Ň,Ď,Ť

Tematický blok je plánem aktivit přibližujících a seznamujících děti s tradicí Tří králů, vzpomínáním na prožité vánoční svátky a oslavy Nového roku. V tomto období se děti seznamují se zimními sporty. Snažíme se co nejvíce využívat pobytu venku a soustředit se na zimní radovánky – sáňkování, bobování, pohyb po ledové ploše, hry se sněhem a stavby z něj. S touto tématikou souvisí i správné oblékání, péče o zdraví, seznámení dětí s možným nebezpečím při zimních hrách a sportech. Děti poznávají vlastnosti vody ve všech skupenstvích, dělají pokusy se sněhem a ledem. Učí se, jak s vodou zacházet, proč je důležité s ní šetřit, co může vodu znečišťovat a jak ji mohou chránit.

Toto téma zahrnuje i přípravu předškoláků na zápis do první třídy, hravou formou se opakují, prohlubují a upevňují znalosti a dovednosti důležité pro úspěšné absolvování zápisu. Děti také navštíví ukázkovou hodinu v první třídě. Mladší děti si hrají „na školu“. Procvičují barvy, tvary, trénují orientaci v makro i mikro prostoru.

Písničky - videa

Celý seznam na youtube
Písničky - noty:
Bude zima, bude mráz
                                                     


Logopedie
Básničky
Grafomotorika
Pracovní listy
Omalovánky
Logické myšlení
Matematika
Pohádka
Rozumová výchova
Tvoření
Pohybové činnosti