1.setkání

1.SETKÁNÍ

 12.10.2021
 
    Na prvním setkání ekotýmu jsme se přivítali s novými členy. Staří mazáci jim vysvětlili, co je to ekotým, kdo všechno do něj patří a proč se spolu scházíme. 
Našim cílem je dozvídat se nové a nové zajímavosti o přírodě, chápat souvislosti, pečovat o ni a vymýšlet způsoby, jak bychom mohli zlepšovat věci kolem nás tak, aby bylo všem dobře. 
Samozřejmě nesmí v našich aktivitách chybět si pohrát, tvořit a hlavně si spolu užít spoustu zábavy, ale to jde báječně skloubit. 
 
    Připomněli jsme si, naše aktivity z předchozích let a to, co dělá celá školka v rámci ekovýchovy – sběr odpadků v našem okolí, třídění odpadů, péče o školní zahradu a záhony,, krmítka pro ptactvo, hmyzí hotely a mnoho dalšího…. Dále jsme si připomněli, že naším tématem je VODA  a mluvili jsme o tom, co jsme se v loňském roce o vodě naučili.
- Koloběh vody
- Vlastnosti a formy vody
- Pro koho a proč je voda důležitá (bez vody by nebyl život, potřebují ji rostliny, zvířata i lidé)
- Dešťová/užitková voda X kohoutková/pitná voda
- Cesta pitné vody a důvod, proč s ní musíme šetřit (řeka Želivka -úpravna vody - rozvod vodovodního potrubí -vodoměr - kohoutky a splachovadla – kanalizace - čistička vody - 
řeka Želivka)
- Způsoby šetrného přístupu
Ukázali jsme si náš PLÁN ČINNOSTÍ a rovnou jsme ho vyhodnotili za loňský rok:
V rámci úspory vody se nám podařilo udělat do všech umývárek obrázky, které dětem připomínají, že je třeba šetřit vodou. Vymysleli jsme službu “Kapičkové správce”, kteří hlídali, jestli nekapou kohoutky, či neprotékají záchody a případně to hlásili paním učitelkám nebo provozním zaměstnancům.
Za veliký krok v rámci úspory vody považujeme SUD NA DEŠŤOVOU VODU, tento sud nám donesl Honzík – člen ekotýmu. 
Jelikož naše školka nemá okapy, nabídl nám jeden z tatínku, že nám okapy věnuje a nainstaluje na střechu nad pískovištěm. Náš pan opravář nám sud ukotvil pod okap a přidělal do sudu kohoutek. Teď si v letních horkých dnech můžeme natáčet vodu na zalévání ze sudu a nebudeme tak plýtvat vodu kohoutkovou. KRÁSNÁ SPOLUPRÁCE PRO DOBROU VĚC!
 
     Dále jsme v loňském roce společně vyrazili k blízkému Hostavickému potoku, abychom mohli poznávat rozmanitost rostlin a živočichů žijících u vody. To byla paráda, viděli jsme žáby, vážky, kachny a dokonce se na vodních řasách u hladiny vyhříval had. Co nás trochu zmátlo, byli kraby, které někdo do potoka vyhodil. Výlet chceme rozhodně zopakovat!!
 
V předchozích letech jsme v rámci tématu PROSTŘEDÍ hledali způsoby, jak obohatit naší školní zahradu. Ve školním roce 2019/20 jsme zrealizovali první nápad - podpořili jsme diverzitu na školní zahradě zasazením nových stromů. 
V loňském roce jsme si splnili další přání a vytvořili DIVOKOU ZAHRÁDKU- ohraničený kus zahrady, který se neseká.
Zde jsme mohli zanedlouho sledovat mnoho druhů hmyzu a rostlin a také jsme si mohli všimnout, že v horkých dnech zůstává delší tráva stále zelená oproti té krátké – zadržování vody. K divoké zahradě využíváme výukové pomůcky, jako jsou obrázky bylin a jejich hledání 
(rozvoj pozornosti, zrakové rozlišování, vnímání rozmanitosti druhů).
   
CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?
Protože v tomto školním roce máme téma VODA, vymýšleli jsme, jak bychom ji mohli dostat na naší zahradu, abychom vytvořili zdroj vody pro zvířátka a rostliny v horkých dnech a my tak měli více objektů k pozorování. V krmítkách pozorujeme ptáčky, v hmyzích hotelích a divoké zahrádce brouky, tak co třeba potok, abychom mohli sledovat žáby a ryby jako v tom Hostavickém? Vysvětlili jsme si, proč nemůžeme mít na zahradě potok a hledali jsme jiné možnosti, až jsme došli k nápadu MALÉHO JEZÍRKA. Takové malé jezírko ale není žádná sranda, to bychom potřebovali pomoc nějakých siláků, kteří by nám pomohli vykopat díru pro jezírko a nějaké šikovné ruce, které by nám pomohly zvelebit okolí jezírka :)
Tak snad se nám společně podaří vymyslet, jak na to.
TAKŽE S CHUTÍ DO TOHO!!
 
Cesta kapky vody
 
Povím Vám příběh kratičký
o cestě vodní kapičky.
 
V potůčku se prohání,
když ji slunce zahřeje,
na páru se promění,
kam se potom poděje?
 
Stoupá vzhůru do mraků.
 je to cesta zázraků.
Až má mráček plné bříško,
zahromuje „stačí!“
 
Kapička se změní v deštík,
pláštěnku ti smáčí.
Tenhle příběh nemá konec,
není za ním tečka,
kapka steče do potůčku
a zas dokolečka
 
PRO RODIČE:
Povídejte si s dětmi na výše uvedená témata, která jsme probíralI v loňském roce, při procházkách si všímejte kanálů, doma si ukažte bojler na ohřev vody a vodoměr a hledejte společně způsoby, jak by se s vodou dalo šetřit. Všímejte si vody kolem sebe, kde všude a v jakých formách je. Zkuste s dětmi zapřemýšlet, jak by se dalo zrealizovat jezírko na školní zahradě, abychom vytvořili další malý ekosystém k pozorování.