11.setkání

11. SETKÁNÍ

 
 
Dnes jsme se s dětmi setkali poprvé venku. Nejprve jsme si popovídali o tom, co jsme se dozvěděli na přednášce. Přednáška byla vedena spíše pro dospělé, a tak bylo potřeba dětem naznačit a dovysvětlit, o čem to bylo a co jsme se měli dozvědět. Jako například to, že je voda, jak velmi důležitá pro náš život, tak i velmi nebezpečná. Je to živel, který dokáže natropit i spousty škody.

Když jsme si to objasnili hned jsme si na tu velkou nebezpečnou vodu zahráli. Hra, kterou jsme hráli se nazývá „Všichni domů“ – děti plní povely (velká voda – nesmí stát na zemi, hromy blesky – skrčit se a schovat hlavu, žralok v moři – utéci před paní učitelkou, která se proměnila ve žraloka ???? a poslední povel všichni domů – to se všichni sejdeme v jednom chumlu na předem určeném místě.) Myslím, že tato hra měla úspěch děti vískaly a chtěly hrát pořád, ale to bychom nestihli všechno, co jsme si naplánovali.

Po hře jsme si znovu pověděli, co chceme letos udělat za veliké dva úkoly. Děti samozřejmě mají přehled, a tak mi to hned pověděly. Vyrobit jezírko, tomuto úkolu se chceme dnes věnovat. Jsme po dlouhé době všichni společně venku – ukážeme si, kde by se nám líbilo jezírko mít. Každý se rozutekl po zahradě a vymýšlel, kde by to bylo nejlepší. Až jsem trošku děti nasměrovala, kde by to bylo nejbezpečnější a také by nepřekáželo jiným atrakcím, které na zahrádce máme. Děti s místem souhlasily a tak jsme se mohly pustit do dalšího úkolu a to je – co můžeme nasbírat u nás na zahrádce a dalo by se použít na bosostezku, která bude součástí jezírka. Děti se opět daly na průzkum a tentokrát měli k dispozici i kolečka a během chvilky měly kolečka naplněné. Přivezly mech, klacíky, šišky, lístky, kamínky… Udělaly jsme si hromádku přírodních věcí a teď už jí jen můžeme zvětšovat ????.

Nakonec našeho setkání jsme si ještě zahráli hru „Z vody do vody“. Poté už jsme se rozloučili a šli na oběd.