7.setkání

7. SETKÁNÍ
 

Dnešní setkání proběhlo ve třídě včeliček. Měli jsme k dispozici celou ložnici, a tak jsme toho zdárně využili.

Na začátku setkání jsme si zopakovali, jaké úkoly na nás čekají a jaké pravidla si musíme určit pro náš ekotým. Děti nelenily a každý vymyslel spoustu pravidel. Jako je neskákat si do řeči, pečovat o přírodu, šetřit s vodou, spolupracovat.

Hned poté jsme si postavili velkou překážkovou dráhu. Nechyběla chůze po stimulujících kamenech, přelézání po mostě, přeskakování obručí, prolézání tunelem a jiné…

Také jsme si zkusili vytleskat zvuk deště. Nejdříve jsme luskali, poté tleskali – pleskali – dupali a nakonec tleskali i dupali, jak to jenom šlo. Ještě jsme si to zkusili obráceně, aby děšť utichl ????.

Setkání se chýlilo ke konci, dali jsme si úkoly na příští setkání, zopakovali si koloběh vody a společně jsme se rozloučili a rozešli do svých tříd.