Informace o platbách

Informace o platbách - aktualizace pro šk.r. 2024/2025

Vážení rodiče, pro rychlou orientaci uvádíme následující informace:

Školné
  • Poslední platba do 5. 6. 2025 /tzn. celkem 10 plateb za školní rok/.

  • Děti docházející k povinné školní docházce (tzn.v období od 1. 9. 2024 do 31. 8. 2025 dosáhnou
    6 ti let) a děti s povoleným odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Poznámka pro příjemce
  • Jméno vašeho dítěte (pro jednodušší identifikaci plateb)
ŠKOLNÉ  
Na účet

19-4039020277/0100

Částka

1000,-Kč

splatná do 5. dne v měsíci

Stravné
  • Vyúčtování zálohových plateb stravného se provádí na základě skutečně odchozených dnů 1x ročně vratkou zpět na účet strávníka uvedeného na Přihlášce ke stravování: v červenci 2025.

  • Výše stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., finanční limity na nákup potravin.
     
  • ​K platbě uvádějte vždy VS dítěte (variabilné symbol).
Stravné  
Na účet

10232091/0100

Částka

1188,- Kč      OŠD (7leté) 1254,-Kč

splatná do 25. dne předešlého měsíce