Ekoškola 2019/2020

EKOŠKOLA  2019/2020

TÉMA: PROSTŘEDÍ

 Pro tento školní rok jsme si vybrali téma PROSTŘEDÍ. Zkoumáním prostředí a pochopením toho, co to vůbec je, a jak ho ovlivňujeme a fungujeme v něm, se následně můžeme hlouběji ponořit do ostatních témat.
Naším záměrem tedy bylo, aby děti na základě zkoumání a vnímání prostředí (přírody, vnitřního a vnějšího okolí včetně vztahů) pochopily, jak funguje, jak nás prostředí ovlivňuje, a jak na něj působíme my.
S dětmi jsme prozkoumali prostředí školky a odpověděli si na otázky analýzy k danému tématu.
Z odpovědí, které se nám zdáli neuspokojivé jsme si vybrali 4 hlavní témata, kterými jsme se zabývali:
NÁSTĚNKA
PÉČE O ROSTLINY UVNITŘ
OBOHACENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY O ÚKRYTY PRO ŽIVOČICHY
OBOHACENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY O ROSTLINSTVO
V těchto oblastech děti nebyly spokojeny s dosavadním stavem, a tak vymýšlely, jaké můžeme udělat změny. Vytvořili jsme si s dětmi plán činností, ve kterém jsme si stanovili jednotlivé kroky, díky kterým dosáhneme cíle. V průběhu roku jsme se na tento plán dívali a sledovali, jak se nám daří své cíle naplňovat.
 Vytvořili jsme na třídách služby na zalévání květin, požádali jsme rodiče, aby nám pomohli obohatit školní zahradu a ti vyrobili a donesli mnoho krásných ptačích krmítek, budek a hmyzích hotelů!! Pečujeme o naše záhonky a rozhodli jsme se vysadit ovocné stromy na zahradě.
Během povídání o prostředí jsme došli k tomu, že o něj nemusíme pečovat pouze na pozemku školky, ale i mimo ni. Kromě toho, že se střídají všechny třídy ve sběru odpadu v okolí školky, jsme se také rozhodli, že zasadíme strom i na veřejném prostranství. To aby nám mohl dělat radost i po odchodu z MŠ a těšit každého, kdo si ho všimne.
Tento projekt dostal název Stromy dětí MŠ Jahodnice.
S dětmi jsme vymysleli plán realizace a postupně ho začali naplňovat.
S našim projektem Stromy dětí MŠ Jahodnice jsme se přihlásili do soutěže Pomáháme Zemi. Tak také vzniklo následující video, které je nadčasové:

Na stromky jsme vybírali peníze na třídách a také jsme založili veřejnou sbírku, aby tento krásný nápad dětí mohl podpořit každý, kdo v tom vidí smysl.
Veřejnost jsme informovali o naší sbírce prostřednictvím článku v Listech Prahy 14.
Na třídách běžela anketa, které stromy by děti a rodiče preferovali. Z výsledků ankety a studie odborníka z organizace Lesy hl. m. Prahy vyplynulo jako nejlepší zasadit dva ovocné stromy – třešeň a jabloň na školní zahradu a na veřejné prostranství dub červený.
Velké finále se uskutečnilo 22.6.2020, společně s dětmi, rodiči a odborníkem z Lesů hl. m. Prahy jsme vykopali jámy a slavnostně zasadili stromy. Velice si vážíme spolupráce a podpory všech zúčastněných.
Věříme, že vysazený strom na veřejnosti propojí místní obyvatele a pro děti bude i po odchodu z MŠ symbolem spolupráce a toho, že i malými kroky se dá dosáhnout velkých změn., že vlastní péče o své prostředí má smysl(bych už tam nedávala). Především to ale už navždy bude jejich strom- výsledek jejich úsilí a spolupráce.
Díky tomuto projektu jsme se dozvěděli mnoho nových informací o stromech. Také jsme si na vlastní kůži zažili, že kvalitní prostředí vytváří především zdravé vztahy, spolupráce a vzájemný respekt k sobě a k přírodě.
S projektem jsme vyhráli zvláštní cenu Za pomoc Zemi v soutěži Srdce s láskou darované, náš projekt byl uveřejněn v časopise AGE a také jsme získali titul EKOŠKOLA.

Tento projekt nám byl osudný, jelikož jsme za něj dostali zvláštní cenu za pomoc Zemi v soutěži Srdce s láskou darované. Díky tomu byl náš projekt v časopise AGE a hlavně jsme získali titul EKOškola, který pro nás moc znamená.
 
ČLÁNEK V LISTECH PRAHY 14:
DĚTI Z MŠ JAHODNICE ZASADILY STROMY
Projekt Stromy dětí MŠ Jahodnice dospěl 22. června 2020 ke zdárnému konci. V tento den děti za pomoci rodičů z Ekotýmu slavnostně zasadily vzrostlé ovocné stromy (třešeň a jabloň) na školní zahradu a dub červený na veřejné prostranství. Stromy byly zakoupeny z příspěvků rodičů a z veřejné sbírky, která probíhala v lednu a v únoru tohoto roku. Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat všem rodičům a široké veřejnosti nejen za podporu, ale i projevenou důvěru a úžasnou spolupráci. S tímto projektem se děti zúčastnily soutěže SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ a obdržely zvláštní cenu Za pomoc Zemi.
Díky záměru dětí dnes rostou v našem okolí nové stromy a všichni zúčastnění si nesou v srdci nepopsatelně krásný pocit.

OCENĚNÍ EKOTÝMU

 
Mateřská škola Jahodnice
 
Na základě auditu konaného dne 16. 6. 2020 a posouzení zprávy z auditu komisí, jste získali mezinárodní titul Ekoškola platný po dobu 2 let.
 
Oceňujeme kvalitní práci, kterou v programu děláte a nadšení, se kterým jste se do ní pustili. Obhájení tohoto titulu opravňuje vaši školu užívat vlajku, logo a název Ekoškola po dobu výše uvedenou.
 
Tímto vám a celé škole gratulujeme!
 
Mezinárodní program Ekoškola
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Haštalská 17, Praha1, 110 00

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

EKOŠKOLKA
 
„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“
 
-S láskou a radostí ukazovat dětem kladný vztah k životnímu prostředí, k našemu domovu. Ukazovat dětem, jakou mocí vládnou a co jsou schopné i malými krůčky změnit.
Motivovat je k tomu, aby samy chtěly objevovat a řešit.
 

 

1. setkání

1.10.2019
 

ZÁMĚR:

1. Chceme, aby děti pochopily, co je to ekotým a proč v něm jsou.
2. Co budeme v ekotýmu dělat a proč.
3. Seznámení dětí, sjednocení skupiny – společný záměr, básnička, odznáčky, vlajka, atd.

4. Co je to prostředí? Co všechno do něj patří? Je na všech místech stejné? Jak se o něj můžeme starat, jak se stará prostředí o nás? Co nám dává
 

 

V kroužku jsme se představili a děti, které chodily do ekotýmu již loni, zrekapitulovaly, co všechno jsme se v loňském roce naučili a jaké aktivity jsme dělali.
Řekli jsme si s dětmi, proč se spolu scházíme a co budeme dělat :)
Že je naším společným úkolem péče o přírodu, protože je přeci naším domovem a dává nám vše, co potřebujeme, takže aby nám dávala zdravé a dobré věci (vzduch, vodu, ovoce,…), musíme i my se starat o její zdraví.

Děti krásně odpověděly na otázku „Co je to prostředí?“, společně se dostaly k tomu, že je to naše třída, ale může to být i zahrada, sídliště i celá planeta a je to tedy vlastně vše, co je kolem nás.
Domluvili jsme se, že se teď s lupou podíváme na prostředí naší zahrady, prozkoumáme, co na té naší zahrádce všechno žije a zkusíme přijít na to, co čím bychom tu zahradu mohli obohatit.
A už padaly nápady:

- ptačí budka – tam se mohou ubytovat ptáčci a my je můžeme sledovat

- krmítko pro ptáčky – v zimě můžeme ptáčkům trochu pomáhat se sháněním potravy a budeme jim sypat zrní do krmítka a při tom můžeme sledovat, kteří ptáčci naší zahradu navštěvují.

- krmelec, ale na to bychom s paní učitelkou ještě počkaly, na divoká zvířátka na zahrádce si ještě netroufneme :D

- jezírko – můžeme sledovat vodní živočichy, třeba se k nám nastěhuje i žabička

- hmyzí domečky – hmm a kde žije hmyz? No přeci u stromů a pod kameny, mají rádi kmeny stromů a pařezy.  My zkusíme tedy poprosit dospěláky, jestli by nám nemohli nějaký pěkný pařez přivézt na zahrádku, protože my ho přeci neuneseme nebo ještě líp by nám mohli vyrobit nějaký pěkný hmyzí hotel, abychom pak mohli ty broučky zkoumat.

- strom – domluvily jsme se s dětmi, že bychom mohli zasadit stromy nejenom na naší zahradě, ale i v okolí našeho bydliště, abychom se na ten náš stromeček mohli dívat a mohli se o něj starat i po odchodu z naší školky. Kdybychom si však chtěli vypěstovat strom ze semínka, tak to potrvá docela dlouho, takže jsme se rozhodli, že si nějaký pěkný strom/stromy koupíme. Hmmm…, ale kde na to vezmeme penízky, když nikdo z nás (kromě paní učitelek) nechodíme do práce, za kterou se dostávají penízky… No my o ně hezky poprosíme všechny, kdo by nám je na tenhle náš velký plán chtěli dát, všechny, kdo by nás chtěl podpořit!!
Jak o ty penízky poprosíme? My si namalujeme obrázky stromů a uděláme letáčky o našem plánu, řekneme to doma rodičům a ti to řeknou svým přátelům… SUPER!
Teď už nám chybí jenom nějaké pěkné kasičky a ty si společně vytvoříme při dalším setkání.

Jako další úkol na příště jsme stanovili zkoumání zahrady, společně se vydáme na podrobný průzkum, abychom zjistili, co všechno na zahradě máme, z jakých materiálů jsou naše prolejzačky a jaká zvířátka tu žijí.

Ufff to jsme toho vymysleli a máme spoustu plánů :) takže teď už si jenom povíme krásnou básničku, kterou se časem naučíme a hurááá jdeme si hrát!

Info pro paní učitelky:

Prosíme paní učitelky na třídách, aby nechaly děti z Ekotýmu říct, co jsme dnes dělali. Prosím zeptejte se dětí, co jako Ekotým budeme dělat a jak se jim setkání líbilo a jaké máme úkoly na příště. Téma letošní školního roku je PROSTŘEDÍ. S dětmi jsme si vysvětlili co to prostředí je, zaměřili jsme se na školní zahradu a přemýšleli jsme, jak bychom jí mohli obohatit.

 

ÚKOLY:

1) Zeptat se doma, kdo by mohl vyrobit pro naší školku ptačí budku a ptačí krmítko

2) Kdo by mohl zajistit hmyzí domeček (pařez, polínko, atd…..)

3) Společný název pro Ekotým a všechny ochránce přírody z JAHODNICE!

4) SBÍRKA NA STROMY – projekt, kde celá MŠ Jahodnice bude vybírat peníze na stromy na naší zahradu a do našeho okolí. Úkolem je nápady na to, jak by měla vypadat kasička na třídu!

2. setkání

15.10.2019

Na naší druhé schůzce jsme se s dětmi pozdravili a  přivítali se naší novou básničkou. Povídali jsme si o tom, co je prostředí. Děti už věděly, že prostředí je naše třída, zahrada, ulice, hřiště, ale že jsou to i lidi kolem nás a vše co nás obklopuje.

Všichni jsme se shodli na tom, že čím hezčí je prostředí kolem nás, tím lepší máme náladu a cítíme se dobře. A tak jsme začali to prostředí kolem nás zkoumat.

Na pomoc jsme si vzali Analýzu z programu Ekoškola a začali jsme v naší třídě.

 

Otázky k analýze:

 

1. Máte ve školce hračky z přírodních materiálů?

          Odpovědi dětí: Ano, máme ve školce hodně věcí a hraček z přírodních materiálů.

 

2. Kde máte ve školce své oblíbené místo? Čím je toto místo zajímavé?

          Odpovědi dětí: zahrada, klouzačka, pod lodí, houpačka, pískoviště, koloběžky.

          Všechny děti se shodly, že jejich oblíbená místa jsou na zahradě a uvedly      důvod, proč které místo vyhledávají.

 

3. Staráte se o rostliny, které ve školce máte?

          Odpověď dětí: Ne, o rostliny se starají naše paní provozní

 

Na závěr hodiny jsme si zacvičili jógovou sestavu se zvířátky. Na příští schůzce budeme pokračovat v analýze prostředí, ale tentokrát na naší zahradě:-)

 

                                                                                         Zapsala: Lenka Bulantová

3. setkání

12.11.2019

 

4. setkání

2.12.2019

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

 

Aktivity ekotýmu neprobíhají pouze v prostorách MŠ, ale také mimo ni. V pondělí 2.12.2019 byla pořádaná akce městským úřadem, kdy si školky, školy a jiná zařízení mohla ozdobit vlastní vánoční stromeček, který tam těšil zraky kolemjdoucích a pak se přemístil k nám na školní zahradu.


V pondělí ráno jsme se s dětmi vydali na výlet MHD na Rajskou Zahradu, kde na nás čekala paní ředitelka s ozdobami z použitých kávových kapslí, kterým jsme dali krásný nový smysl :)
Společně s dětmi jsme si vybrali z nabízených stromků ten nejkrásnější a stejně jako mnoho dalších skupin jsme vyzdobili stromek. Děti tato společná aktivita velice bavila a po vyhodnocení všech stromečků usoudily, že ten náš je opravu nejkrásnější.

 

Po cestě na autobus nás děti velice potěšily tím, že si povšimly poházených odpadků a místo rozhořčení by je nejraději posbíraly, bohužel jsme u sebe neměli naše sběrače odpadů a tak jsme tuto práci museli přenechat na jiných.
Při čekání na autobus jsme si spolu s jinou mateřskou školou zazpívali vánoční koledy a pak hurá autobusem na Sídliště Jahodnice. Při cestě jsme se ještě zastavili na místě, kde bude náš vysněný strom, strom, který bude symbolem našeho vynaloženého úsilí, spolupráce a toho, že z malých krůčků může za čas vyrůst velká a krásná změna ovlivňující široké okolí.
Tímto bychom také chtěly poděkovat panu Vyšatovi za to, že nám toto krásné místo poskytl a umožnil nám tak tento náš sen realizovat.

 

 

5. setkání

28.1.2020

PLÁNUJEME ZMĚNY

Na schůzce dětského Ekotýmu jsme si společně prošli náš plán činností. Zopakovali jsem si úkoly, které jsme si stanovili na začátku školního roku. Pomocí mapy - „Plánujeme změnu“ jsme zjistili, že jsme právě u stanoviště a úkolu č. 3 – Sázíme rostliny a stromy na zahradě a veřejném prostranství. Na všech třídách máme stále pokladničky, do kterých vybíráme příspěvky na stromy a také máme veřejný účet, na který nám může kdokoliv přispět. V příštích dnech navštíví naši školku zástupce Lesů hl. města Prahy a budeme si s ním povídat o sázení stromů. Na konci února bude sbírka ukončena a společně zakoupíme vhodné ovocné stromy na zahradu a listnaté nebo jehličnaté stromy na veřejné prostranství. A na jaře nás čeká SÁZENÍ STROMŮ!

 

 

ÚKOLY NA TŘÍDY:
 prosíme paní učitelky, aby každý týden vybraly dvě děti, které se budou starat a pečovat o rostliny ve třídě. Zástupce z Ekotýmu bude informovat ostatní děti o tom, co nás čeká.

6. setkání

25.2.2020

ZAMĚŘENO NA STROMY

Na úvod jsme si s dětmi povídali o tom, jaké je základní rozdělení stromů -
STROMY LISTNATÉ A JEHLIČNATÉ a pak nám děti říkaly názvy stromů, které znají a do jaké skupiny patří.
S demonstračními obrázky jsme se seznámili se stromy, které budeme sázet – v anketě týkající se výsadby ovocných stromů na zahradě MŠ vyhrála TŘEŠEŇ, JABLOŇ A HRUŠEŇ  a strom, který budeme sázet na veřejném místě bude dle doporučení odborníka LÍPA SRDČITÁ nebo DUB ČERVENÝ. Hlasovali jsme, který ze stromů se dětem líbí víc a jednoznačně vyhrál DUB – má totiž žaludy!

 

No a pak přišla nečekané otázky:
Proč my vlastně chceme ty stromy vysadit? K čemu nám ty stromy jsou?


Děti přicházely s krásnými odpovědi:

 

- vyrábí vzduch, který dýcháme

- čistí ovzduší

- můžeme po nich lézt

- v létě se pod něj můžeme schovat do stínu

- udržují vodu

- dávají nám ovoce

- dávají nám dřevo

- jsou domovem pro mnoho živočichů (ptáčci, veverky, broučci, žížalky)

 

Následně jsme si povídali o tom, jak takový strom roste a co všechno potřebuje k životu a z jakých částí se vlastně stromy skládají.
Na závěr nám jeden člen předvedl krásný hmyzí hotel, který s maminkou vyrobili a domluvili jsme se, že příště mu na zahradě najdeme řádné místo.

 

ÚKOLY NA TŘÍDY A DOMŮ:
Povídejte si s dětmi o důležitosti stromů, při procházkách vnímejte stromy kolem sebe a bavte se o jejich odlišnostech a společných vlastnostech, zkoumejte zblízka, pro koho všechno je strom domovem.

 

7. setkání

3.3.2020

ZAMĚŘENO NA STROMY

Dnes jsme si s dětmi z ekotýmu zopakovali plán činností a vyhodnocovali jsme, jak si v jakém úkolu vedeme a zda je třeba ještě něco zlepšit. Děti by rády ještě obohatily naši nástěnku o další fotky, konkrétně si přejí mít společnou fotku v lese, což nám vnuklo nápad vydat se na jaře s dětmi do klánovického lesa.
Dále jsme se domluvili, že je již čas připravit naše záhony, abychom na nich na jaře mohli vysadit rostliny, které si přejeme (okrasné květiny, bylinky, zeleninu).

Povídali jsme si také o tom, jak jsme na tom s výsadbou našich stromů.
Je třeba spočítat vybrané penízky, abychom věděli kolik stromů můžeme zasadit. A jelikož jsme se shodli, že děti ani paní učitelky nemají tolik síly, aby vykopaly pořádné díry, které potřebujeme k zasazení stromů, domluvili jsme se, že děti požádají své tatínky, strýce či dědy o pomoc na slavnostní den výsadby 22.4.2020.
Paní učitelka Lenka nám sdělila úžasnou informaci a to, že k nám na schůzku ekotýmu 17.3.2020 přijde odborník z Lesů hl. m. Prahy, aby dětem i rodičům pověděl vše, co o výsadbě stromů a o péči o ně ví a zodpověděl všechny otázky, které ohledně stromů máme.

Znovu jsme si zopakovali to, co o stromech víme ale i to, co nevíme a chtěli bychom znát.
Domluvili jsme se, že každý člen ekotýmu na příští schůzku přinese semínko jakéhokoli stromu a ukážeme si, jak se semínka liší, nalepíme je na papír s názvem a vyvěsíme si to na nástěnku.

 

ÚKOLY:
- Příprava záhonů
- Pozvat rodiče na schůzku ekotýmu
- Požádat tatínky o spolupráci na výsadbě stromů
- Popřemýšlet, co o stromech ještě nevíme a chtěli bychom vědět (otázky na odborníka)
- Přinést si na příští ekotým semínko libovolného stromu
 

 

7. setkání

10.3.2020

 

Při dnešní schůzi jsme se podívali na donesená semínka různých stromů, pozorovali jsme v čem se liší a v čem jsou stejná. Nalepili jsme si je do nově vytvořené tabulky o stromech.

Zahráli jsme si na malá semínka a na to, jak při načerpání dostatku energie a živin krásně rostou do vysokého a pevného stromu, pak jsme soutěžili, kdo déle vydrží v rovnovážné jógové pozici stromu.
Děti nám sdělily, kteří tatínci nám přijdou pomoci vykopat jámy pro stromy, znovu jsme si zopakovali, jak si akci představujeme, jak se na ni těšíme a vyrazili jsme k záhonům.
Děti s hrabičkami plely záhony, vytahovaly rostlinky, které tam nepatří a odnášeli je na kompost. Parádně jsme se pohrabali v hlíně, narazili na mnoho živočichů a připravili jsme záhony k sázení.
Rovnou jsme si do záhonku zasadili červenou a bílou cibulku a lichořeřišnici a pořádně záhonky prolili vodou.

 

 

SETKÁNÍ EKOTÝMU RODIČŮ S TVOŘENÍM

IMG_20191113_084443.jpg

 IMG_20191112_154504.jpg
 

STROMY DĚTÍ MŠ JAHODNICE

V rámci projektu ekoškolka s vybraným tématem PROSTŘEDÍ vymýšlely děti, jak bychom mohli obohatit naše prostředí. Naši žáci přišli s mnoha nápady, které postupně realizujeme. Jedním z nich bylo vysázet ovocné stromy na školní zahradě a alespoň jeden strom na veřejném prostranství.
Tento úžasný dětský nápad jsme se rozhodli zrealizovat, protože ho vnímáme jako ideální příležitost k tomu podpořit děti v jejich vlastní aktivitě a ukázat jim, že i malými kroky, jako je zasazení stromu, se dá docílit dlouhodobé a významné změny pro naše prostředí, tedy jak pro přírodu, tak i pro nás – spolupráce a vědomí toho, že v tom nejsme sami.


Na stromky vybíráme peníze na třídách a také jsme založili veřejnou sbírku, aby tento krásný nápad dětí mohl podpořit každý, kdo v tom vidí smysl. Sbírka bude ukončena na konci února.
Veřejnost informujeme o naší sbírce prostřednictvím článku v Listech Prahy 14 a prostřednictvím letáčků.


Také se můžeme těšit ze zájmu a podpory rodičů, kteří nám kromě jiného zprostředkovali prostor k vysazení stromu a spolupráci s organizací Lesy hlavního města Prahy, která nám poradí, které stromy ideálně vysadit a při finální akci nám pomůže s výsadbou. Dále nám velice pomohli rodiče, kteří se ujali iniciativy a rozvěsili letáčky po okolí. Proto velké DÍKY všem rodičům!


Věříme, že vysazený strom na veřejnosti propojí místní obyvatele a pro děti bude i po odchodu z MŠ symbolem spolupráce a toho, že i malými kroky se dá dosáhnout velkých změn, že vlastní péče o své prostředí má smysl. Především to ale už navždy bude jejich strom- výsledek jejich úsilí a spolupráce.

 

Na třídách probíhala anketa, které stromy by děti na zahradě nejraději měly a výsledkem je TŘEŠEŇ, JABLOŇ A HRUŠEŇ.
V blízké době k nám dorazí odborník z organizace Lesy hlavního města Prahy, který s námi prokonzultuje ideální místo a druh stromů k výsadbě.

Finální akci plánujeme na Den Země tedy na 22.4.2020, v tento den tedy proběhne slavnostní zasazení stromů, zazpívá nám náš sbor a dáme si i něco dobrého na zub. Na tuto akci vás srdečně zveme! Bližší informace k akci uvedeme na stránkách a budeme informovat prostřednictvím letáků.

 S projektem STROMY DĚTÍ MŠ JAHODNICE jsme se přihlásili do soutěže pořádané projektem Srdce s láskou darované – Pomáháme Zemi (veřejné hlasování od 5.2.2020 na stránkách www.srdceslaskoudarovane.cz a soutěže s Ikeou. Proto prosíme každého, koho naše aktivita osloví, aby dal našemu projektu hlas.