Jablíčkování

 

[jablickovani.png]
Jablíčkování je projekt menšího rozsahu - tedy specifický pro naší MŠ. Jedná se o tzv. integrovaný blok, který rošiřuje školní vzdělávací plán.
Cílem tohoto projektu je provést děti obdobím sklizně ovoce, které je u nás jedním z nejrozšířenějších.
Projekt je rozvržen do dvou týdnů, ve kterých využíváme jablíčka ve všech možných činnostech od malování, kreslení, stříhání přes učení básniček a písniček či dokonce malého divadelního představení. Děti se seznamují se sklizní, zpracováním i uskladňováním.
 

Nad rámec běžného programu pak jablíčka také ochutnáváme, upečeme s nimi nějakou dobrotu, a tento blok vyvrcholí akcí na zahradě s rodiči.
V průběhu tohoto času také jedeme na výlet, pokud je to možné, tak na začátku projektu jako jeho zahájení.
Tento projekt nezařazujeme každý rok - na to bohužel není prostor, střídáme jej s Dýňováním.