3.setkání

3. EKOTÝM 

2.11.2021
 
Na třetím setkání jsme si zahráli na koloběh vody, řekli jsme si básničku a pustili se do toho.
Děti měly za úkol vyprávět paní učitelce, jaký byl výlet k Dolnopočernickému rybníku a co se jim na výletu líbilo. Děti nejvíce zaujali živočichové žijící u vody, stavidlo a spád vody pod mostem.
 
A protože jsme se v loňském roce zabývali důležitostí vody především z hlediska člověka, pustili jsme se do zkoumání vody z hlediska živočichů.
Vysvětlili jsme si, že voda a její okolí je domovem pro mnoho živočichů, kteří by jinde žít nemohli.
Stejně, jako se liší živočichové žijící v lese, na poušti, na sněhu, tak se liší živočichové žijící ve sladkých (klidných a proudících) vodách a ve slaných vodách.
Nejprve jsme se zaměřili na sladkovodní živočichy a rozpomínali si na ty, které známe.
Ty jsme si pak ještě rozdělili na ty, kteří žijí ve vodě – ryby, raci, mloci, vodní broučci a na ty, kteří žijí u vody – kachny, labutě, čápi a jiní vodní ptáci, ale také žáby, vážky, komáři, bobři a nutrie.
Vysvětlili jsme si, že tito živočichové jsou přizpůsobení na život ve vodním světě. Někteří ptáci mají placaté zobáky, aby mohli lépe jíst vodní řasy, jiní mají zobáky dlouhé a špičaté na lovení rybiček a žab. Dále mají mezi pazoury blány, aby se jim lépe plavalo a jejich peří je pokryté tukem, aby se jim na kůži nedostala voda a oni nenastydli. 
Také jsme si říkali zajímavost, že potomci žab, vážek a komárů žijí ve vodě, než se z nich stanou dospěláci.
Když už jsme vyčerpali své vědomosti o sladkovodních živočiších, zaměřili jsme se na svět moří a oceánů. Děti říkaly jaké mořské živočichy znají a povídali jsme si o tom, jakým vodním tvorem bychom chtěli být a proč. Tuto soutěž vyhrál delfín a mořská panna.
 
Dále jsme si říkali, že každý sebemenší živočich i rostlina je velice důležitá a udržuje v přírodě rovnováhu. Vodní svět lidem poskytuje zdroj obživy, ale také má veliký vliv na život na souši. Všechno je propojeno se vším, když budeme znečišťovat půdu či vodní zdroje, můžeme tím zničit domov mnoha vodním živočichům a rostlinám, které jsou potravou pro jiné živočichy, a nakonec tím ublížíme sami sobě. Abych dětem přiblížila důležitost rovnováhy v přírodě pro člověka, vyprávěla jsem dětem příběh:
 
Byl jednou jeden krásný ostrov, na kterém spokojeně žili lidé. Domy si postavili ze dřeva, které jim poskytla příroda a potravou jim byly plody, ale hlavně lovení ryb, kterých bylo kolem ostrova mnoho. Jedinou nepříjemností rybářům byli žraloci, kteří k ostrovu připlouvali lovit ryby.
Jednoho dne se rybáři domluvili, že vyhubí všechny žraloky, aby jim už neztěžovali rybolov, a tak se také stalo. Nebozí lidé však nevěděli, jak moc tím ublíží sami sobě. 
Protože větší ryby se již nemusely mít na pozoru před žraloky, tak se přemnožily a snědly všechny malé ryby a protože už neměly co jíst, nezbylo jim nic jiného než odplout pryč, hledat potravu jinde. A tak se stalo, že vody kolem ostrova zely prázdnotou a rybáři neměli co chytat. Aby měli lidé co jíst, začali více sbírat plody přírody, která však nestíhala plodit nové a za chvíli neměla lidem co nabídnout. 
Dlouhá léta žili tito lidé s hladovými žaludky, než se k ostrovu vrátili zpět malé i velké ryby a žraloci a příroda zase plodila dostatek plodů. Od té doby si tito lidé váží každého živočicha a rostliny, kteří na ostrově žijí a z přírody si berou pouze tolik, kolik opravdu potřebují, aby se všem dobře dařilo dlouhá léta.
 
Na závěr jsme si s dětmi povídali o tom, co můžeme dělat pro přírodu kolem nás:
 
⦁    Neodhazovat odpadky a sbírat je 
⦁    Neničit rostliny a neubližovat zvířátkům
⦁    Třídit odpad
⦁    Vyčistit znečištěná jezírka a studánky, když nějaké uvidíme
⦁    Vybudovat si vlastní jezírko, abychom vytvořili nový domov vodním živočichům a rostlinám
⦁    Šetřit přírodu a pečovat o ni, aby se všem dobře dařilo
 
Abychom se po tomto náročném tématu trochu uvolnili a rozproudili, zahráli jsme si Rybičky, rybičky, rybáři jedou, poté jsme se rozloučili natěšení na naše další setkání.