Duben

Duben, ještě tam budem

 

Témata:  Zvířata a jejich mláďata
               Zápis do 1. tříd
               Čarodějnice

Logopedie: : Č,Š,Ž

Zaměřujeme se na pozorování zvířat a pojmenovávání mláďat, zjišťujeme, jaký máme z chovaných zvířat užitek, zkoumáme svět hmyzu.
Velkou výhodou je umístění mateřské školy, protože v blízkosti je pole, lesík, statek. Seznamujeme se i se zvířaty žijícími v ZOO nebo v jiných zemích, využíváme encyklopedie, audio i videonahrávky, dětské knihy.
Věnujeme se lidové tradici „čarodějnic“, kdy si děti vyrábějí masky, košťata, vaří lektvary a plní čarodějné disciplíny.

Písničky - videa

Celý playlist na youtube
Písničky - noty:
Andulko šafářova                                                                 Což se mně, má milá
Když jsem já sloužil                                                             Měl sedláček jednu sljepku
Okolo Hradce                                                                       Vyletěla holubička
Utíkej Káčo                                                                            A já sám
Já mám koně                                                                        Já mám koně, vrany koně
Není větší potěšení                                                              Pod dubem, za dubem

Logopedie
Č            Š           Ž
Č - doplňovačka
Ž - doplňovačka
Mandaly
Básničky
Hádanky
Pranostiky
Pracovní listy
Tvoření
Dopravní výchova
Čarodějnice