Ekoškola 2018/2019

TÉMA: ODPADY

Dětský Ekotým – 4. 4. 2019 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 4. 4. 2019 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Na této schůzce děti vyráběly označení tentokrát na tašky, do kterých třídíme odpad - plasty. Děti vystřihaly z plastu kytičky a další ozdoby.

Zapsala: L. Bulantová
Dětský Ekotým – 21. 3. 2019 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 21. 3. 2019 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Na této schůzce děti vyráběly označení na tašky s tříděným odpadem. Děti vytvořily a přilepily na tašky s papírem - papírové lodičky, čepičky a šipky. Teď už i naši nejmenší poznají, co kam patří.

Zapsala: M. Mikulenčáková
Dětský Ekotým + schůzka Ekotýmu rodičů + Jarní tvořivá dílna – 5. 3. 2019 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu, schůzky Ekotýmu rodičů a jarní tvořivé dílny ze dne 5. 3. 2019 

V úterý 5. 3. 2019 se potkala schůzka Ekotýmu rodičů a dětí opět s tvořivou dílnou, tentokrát s jarní tématikou. Děti z Ekotýmu představily všem svoji práci, tzn. pravidla Ekotýmu a úkoly, které nás čekají do konce školního roku. Následně byla naplánována jarní akce na zahradě pro rodiče a děti. Stanoviště za Ekotým v tento den bude zajišťovat na zahradě paní Hajchlová a paní Heranová. Když bylo za Ekotým vše řečeno, tak se rodiče i děti pustili do velkého tvoření.

A že bylo co tvořit:
- náušnice ve tvaru kytiček
- jarní květiny z ubrousků a špejlí
- obrázky jarních květin 
- a k tomu květiny z přístroje Big Shot a vyřezávací šablony

Za doprovodu písniček J. Uhlíře a Z. Svěraka nám šla práce dobře od ruky.

Zapsala: L. Bulantová

Dětský Ekotým – 7. 2. 2019 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 7. 2. 2019 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Rekapitulace plánu činností.
Rekapitulace pravidel Ekotýmu.
Děti určily termíny splnění jednotlivých úkolů.
Kontrola tříděného odpadu na třídách.
Plán na příští schůzku - výroba označení na tašky s tříděným odpadem.

Zapsala: M. Mikulenčáková

Dětský Ekotým – 24. 1. 2019 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 24. 1. 2019 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Procházka kolem školky. Děti z Ekotýmu se seznamují s kontejnery na tříděný odpad v okolí MŠ. Opakují si, na jaký odpad je který kontejner, kdo odpad odváží a co se s tříděným odpadem následně děje.

Zapsala: M. Mikulenčáková
Dětský Ekotým – 9. 1. 2019 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 9. 1. 2019 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu+koordinátorky)


Vytvoření plánu činností na tento rok:
1) Využíváme ve školce důkladně papír? Na jaké účely? 
Řešení: začneme využívat papír z obou stran, budeme používat papír na další tvoření - lodičky, čepičky, šipky...
2) Využíváme ve školce znovu odpady? Jakým způsobem? 
Řešení: výtvarná dílna - květináče z petlahví
3) Máme koše na tříděný odpad označeny popisky tak, aby jim děti rozuměly? 
Řešení: namalovat obrázek, vytvořit výrobek a nalepit na koše s tříděným odpadem
4) Zjišťujeme, zda je odpad správně vytříděný? 
Řešení: zástupci třídy budou kontrolovat tříděný odpad na jednotlivých třídách

Splnění úkolů - viz. nástěnka PLÁN ČINNOSTÍ

Pravidla Ekotýmu: 
společně vytváříme pravidla Ekotýmu
Úkoly: 
- David namaluje pravidlo - Chráníme životní prostředí
- Zoránek a Štěpán namalují - Pusinkové pravidlo
- Esinka namaluje pravidlo - Přemýšlíme a říkáme své nápady
- Lucinka namaluje pravidlo - Když někdo mluví, ostatní poslouchají

Zapsala: M. Mikulenčáková


Dětský Ekotým + schůzka Ekotýmu rodičů + Vánoční tvořivá dílna – 27. 11. 2018 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu a Vánoční tvořivé dílny ze dne 27. 11. 2018 

V úterý dne 27. 11. 2018 jsme poprvé propojili naše společné schůzky Ekotýmu rodičů a dětí s vánoční tvořivou dílnou. Na úvod přivítaly děti z Ekotýmu všechny přítomné a krátce popsaly společnou práci za uplynulé dva měsíce. Následně jsme představili všem rodičům a dětem novou koordinátorku a velkou posilu našeho Ekotýmu - paní učitelku Moniku Mikulenčákovou. Rodičům byl také představen plán činností na tento rok. A pak již vypuklo velké vánoční tvoření. Za pomoci přístroje Big shotu a dětské fantazie vznikla neuvěřitelně krásná vánoční přání a výzdoba. Celou tvořivou dílnu provázela pohodová nálada.

Zapsala: L. Bulantová
Dětský Ekotým – 20. 11. 2018 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 20. 11. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

S dětmi vybarvujeme obrázky k Analýze a připravujeme se na druhý krok Ekoškolky, kterým je PLÁN ČINNOSTÍ. Malujeme obrázky, které vystihují naše plány a termíny, tvoříme z vytříděného papíru vlaštovky a lodičky.

Zapsala: L. Bulantová
Dětský Ekotým – 6. 11. 2018 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 6. 11. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

Na této schůzce jsme s dětmi přistoupili k prvnímu kroku Ekoškolky - kterým je ANALÝZA. Děti zjišťovaly silné a slabé stránky v naší mateřské škole. Zkontrolovali jsme umístění košů na tříděný odpad ve třídách a dalších prostorech. Při návštěvě školní kuchyně jsme se informovali na balení a množství potravin, které paní kuchařky objednávají. Následně jsme společně vytvořili přehlednou analýzu k tématu Odpady a vyplynuly nám 4 úkoly pro tento rok. 

Zapsala: L. Bulantová
Dětský Ekotým – 16. 10. 2018 
Zápis schůzky dětského Ekotýmu ze dne 16. 10. 2018 (přítomní - zástupci dětského Ekotýmu)

První schůzka dětského Ekotýmu pro rok 2018/2019 byla věnována představení nových dětí a uvedení tématu pro tento rok, kterým zůstává téma - Odpady.
Děti si zopakovaly co vše je možné třídit, dále jaké barvy mají kontejnery na tříděný odpad a kde jsou v nejbližším okolí umístěny. 

Zapsala: L. Bulantová