Září

Září: Jahůdka se seznamuje​

Témata: V naší třídě
               Skřítek Pořádníček
               Vesmír, Země a denní a roční doby
Logopedie: samohlásky

V tomto období se děti seznamují s prostředím mateřské školy a se školní zahradou. Učí se žít v kolektivu dětí, vyhledávají si kamarády a učí se respektovat druhé. Poznávají jména učitelek a dětí, setkávají se s dalším personálem, učí se navazovat kontakt s dosud neznámými dospělými osobami. Vytváří si vztah k místu, prostředí a rodině, ve které žijí. Osvojují si základní hygienické návyky a životní návyky a dovednosti k podpoře zdraví.

Písničky - videa