Září

Září: Jahůdka se seznamuje​

Témata: V naší třídě
               Skřítek Pořádníček
               Cesty a cestičky
Logopedie: samohlásky

V tomto období se děti seznamují s prostředím mateřské školy a se školní zahradou. Učí se žít v kolektivu dětí, vyhledávají si kamarády a učí se respektovat druhé. Poznávají jména učitelek a dětí, setkávají se s dalším personálem, učí se navazovat kontakt s dosud neznámými dospělými osobami. Vytváří si vztah k místu, prostředí a rodině, ve které žijí. Osvojují si základní hygienické návyky a životní návyky a dovednosti k podpoře zdraví.

Písničky - videa

Celý playlist na youtube
Písničky - noty                                         
Do školky                                                              Cestář   
Za tú horú                                                              Jen ty nás, formánku, nezvrhni
Ku Praze je cesta dlouhá                                       Šly panenky silnicí

Logopedie: samohlásky
Pohádka
Předčtenářská výchova
Básničky
Hádanky
Logické myšlení
Rozumová výchova
Matematika
Grafomotorika
Omalovánky
Pohybové činnosti
Pracovní činnosti