Polytechnická výchova

Polytechnická výchova rozvíjí znalosti o technickém prostředí, pomáhá u dětí vytvářet a fixovat správné pracovní návyky. Posiluje zájem o technické obory a podporuje touhu tvořit. Patří sem i používání jednoduchých nástrojů, netradičních materiálů a techniky jejich zpracování. Cílem polytechnické výchovy je naučit děti osvojit si jednoduché pracovní postupy potřebné pro běžný život, pomoci dětem zorientovat se v různých oborech lidské činnosti a vytvářet aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí.

polytech.jpg
V naší MŠ polytechnickou výchovu prolínáme celým školním rokem. Pomáhají nám k tomu i prvky na naší nové zahradě. Zařazujeme nejrůznější drobné projekty v rámci výtvarného tvoření.
Ve školním roce 2020/21 jsme k nám pozvaly PolyTechBus.

Zkušení profesionálové ukázali dětem jednoduchý elektrický obvod, který si děti samy zapojily, dále jak se staví zeď - děti dostaly miniaturní cihličky a speciální "maltu"; jak se zasazují rostlinky a zdobí květináčky.