Předškoláček

S Jahodníčkem do školy

Program pro předškoláky probíhá od posledního týdne v září do konce května. 
Je rozdělen do 15 lekcí, přičemž každá lekce trvá zhruba dva týdny a ke každé lekci je k dispozici video. 
Každý týden v úterý děti dostanou domácí úkol jako přípravu na poněkud drsnější podmínky v ZŠ a to i pro rodiče. Plnění úkolů je dobrovolné, ale velmi doporučené. K tomu budou mít doma děti speciální fixu, se kterou se učíme správně pracovat.
Výuka bude probíhat od úterý do čtvrtka, pro Včelky od 12:00 do 12:30, pro Pejsky od 12:30 do 13:00. Pro tenisty uděláme ve čtrtek speciální hodinu zvlášť v dopoledních hodinách.
Děti budou mít vlastní šanon, kam si budou ukládat pracovní listy a "Žákovské knížky" - do nich budou za každý úkol dostávat razítko - každý den budou tři úkoly. První je cvičení zaměřené na dýchání a hrubou motoriku, druhé jsou grafomotorické pracovní listy a třetí úkol je pokaždé jiný.