Předškoláček


S Jahodníčkem do školy

Program pro předškoláky probíhá od třetího týdne měsíce září do konce května. (Počítáme s tím, že se nepodaří uskutečnit každý týden.)
Je rozdělen do 15 lekcí, přičemž každá lekce trvá dva týdny a ke každé lekci je k dispozici video. 
Každý týden v úterý děti dostanou domácí úkol jako přípravu na poněkud drsnější podmínky v ZŠ a to i pro rodiče. Plnění úkolů je dobrovolné, ale velmi doporučené. K tomu budou mít doma děti speciální fixu, se kterou se učíme správně pracovat.
Výuka bude probíhat od úterý do čtvrtka. Ve školním roce 2021/22 vzhledem k velkému počtu předškoláků budou děti rozděleny do tří skupin. Pvní skupina bude namíchaná ze Včelek a Pejsků, ve druhé budou jen Včelky, ve třetí Pejsci. Podrobnosti se dozvíte na třídních schůzkách. Tenisté se ve čtvrtek připojí ke Včelkám, aby tenis stihli.
Děti budou mít vlastní šanon, kam si budou ukládat pracovní listy a "Žákovské knížky" - do nich budou za každý úkol dostávat razítko - každý den budou tři úkoly. První bude cvičení zaměřené na dýchání a hrubou motoriku, druhé budou grafomotorické pracovní listy a třetí úkol bude pokaždé jiný.


E výuka

Vzhledem k tomu, že náš program je adaptací programu Maxík, který je pod ochrannou známkou, nemohu zde poskytnout materiály ke stažení. Mohu však zveřejnit, jaké oblasti se v každé lekci věnujeme, poskytnout nějaká doporučení na domácí výuku a poskytnout jiné - doplňkové pracovní listy, které máme běžně v MŠ k dispozici. Celé cvičení (všechny tři části) by nemělo zabrat více než deset minut. Každou lekci děláme šestkrát, přičemž se mění pouze grafomotorická část.
Důrazně doporučuji dbát u dětí na rovné sezení u stolu a správný úchop psací potřeby - trojhranné fixy. Pokud si dítě v předškolním věku zvykne sedět při práci rovně, předejde v pozdějším věku špatnému držení těla, bolesti zad a s tím souvisejí celou řadou zdravotních problémů. To samé kupodivu platí u správného úchopu.
S dětmi pracujeme samozřejmě i mimo tento nadstandardní program. Mnoho inspirace a materiálů včetně videí pro domácí práci i zábavu najdete v záložce E-výuka.

 

1. lekce - říjen
a. cvičení správného dýchání, uklidnění
    křížové pohyby v leže (musí se naučit v MŠ)
b. grafomotorika - tečkování
c. cvičení orientace na vlastním tělesném schématu -
můžete s dětmi cvičit napodobování

2. lekce - říjen
a. dýchání a křížové pohyby
b. grafomotorika - vodorovná čára
c. rozvoj jemné motoriky, zrakové i hmatové paměti, abstrakce - můžete dát dětem poslepu osahávat a pojmenovávat známé drobnější předměty
 

3. lekce - listopad
a. opakování dýchání a křížových pohybů (děti většinou stále ještě řádně neumí/nedělají)
b. grafomotorika - svislá čára
c. rozvoj sluchového vnímání, paměti a pozornosti. Nácvik řešení sociálních situací. (Neskákat do řeči). Říkejte dětem řadu 6-8 slov, jedno slovo řekněte dvakrát. Slova by měla být ze stejné oblasti - např. zvířata. Až skončíte, dítě řekne, které slovo slyšelo dvakrát.

4. lekce - listopad
a. dýchání a křížové pohyby vleže + křížové pohyby ve stoje (nutno naučit se v MŠ)
b. grafomotorika - kruhy
c. rozvoj řeči, prostorová orientace, početní dovednosti. Rozdělte dětem plochu stolu na 3x3 části, vezměte kaštany (či jiné předměty) tří velikostí a trénujte pokládání s komentářem. Dítě řekne např. "Vezmu středně velký kaštan a položím ho na levou stranu doprostřed." Nebo dítě následuje vaše pokyny ve stejném duchu.

5. lekce - prosinec
a. dýchání, křížové pohyby vleže a ve stoje
b. grafomotorika - šikmé čáry
c. zrakové rozlišování, úvaha, rozvoj řeči. Nakreslete/najděte dítěti nesmyslný obrázek. Dítě jej bude popisovat, užívat celé věty. Např. "Žába má ocas jako kočka, ale žába žádný ocas přece mít nemá." Dítě může vymýšlet celé příběhy.

6. lekce - leden
a. dýchání, křížové pohyby vleže a ve stoje
b. grafomotorika - horní a dolní oblouk
c. sluchová analýza slova se zrakovou oporou. Najděte/nakreslete různé jednoduché obrázky věcí. Dítě řekne, co vidí na obrázku a na které písmeno předmět začíná a končí. Například: "Na obrázku je šašek, začíná na š a končí na k." Opět je třeba dbát na mluvení celou větou.

7. lekce - leden
a. dýchání a křížové pohyby v chůzi
b. grafomotorika - horní a dolní oblouk
c. sluchové vnímání - pohádková knížka. Najděte krátkou pohádku, kde se nějaké slovo častěji opakuje (můžete jej vložit). Dítě sedí rovně u stolu, vy čtete, ve chvíli, kdy uslyší předem stanovené slovo, klepne fixou do stolu. Pohádku můžete opakovat s jiným slovem.

8. lekce - únor
a. dýchání a křížové pohyby v chůzi
b. grafomotorika - horní oblouk
c. intermodalita (je potřeba naučit se v MŠ)

9. lekce - únor
a. dýchání a křížové pohyby v chůzi
b. grafomotorika - dolní oblouk
c. zrakové rozlišování, rozvoj početní představivosti (nutno naučit se v MŠ)

10. lekce - březen
a. dýchání a křížové pohyby v chůzi, nácvik psychomotorické koordinace (nutno v MŠ)
b. grafomotorika - ostrý obrat
c. sluchové rozlišování. Říkejte dětem dvě slabiky. Dítě bude odpovídat, co slyší celou větou. "Je to stejné" nebo "Je to jiné" (Zní to stejně/Zní to jinak).

11. lekce - březen
a. dýchání a křížové pohyby v chůzi, nácvik pravolevé orientace a psychomotorické koordinace (nutno v MŠ)
b. grafomotorika - horní klička
c. prostorová orientace, jemná motorika, rozvoj slovní zásoby. Můžete kreslit sluníčko - dítě bude pomalu kreslit čáry - paprsky a slovně svůj pohyb komentovat. Např. "Teď nakreslím paprsek na pravou stranu doprostřed".

12. lekce - duben
a. dýchání a křížové pohyby v chůzi, uvolnění velkých kloubů (opět nutná odborná instruktáž)
b. grafomotofika - příprava na dolní kličku
c. sluchová paměť. Naučte se jakékoli básničky. Učte se je po veších. Rodič řekne verš, dítě zopakuje. 

13. lekce - duben
a. pokračujeme ve cvičení z předchozí lekce
b. grafomotorika - horní a dolní klička
c. intermodalita, psychomotorická koordinace. Propojení pohybu se slovem. Najděte si na našich stránkách Pohybovku a cvičte ji s dítětem. 

14. lekce - květen
a. pokračujeme ve cvičení z předchozích lekcí
b. grafomotorika - ležatá osmička
c. zraková paměť. Můžete s dítětem cvičit pomocí pexesa.

15. lekce - květen
a. pokračujeme ve cvičení z předchozích lekcí
b. grafomotorika - pracovní listy pro uvolnění ruky
c. čtení se záložkou. Jedná se o nácvik čtení (čtení malinkých obrázků) se speciální záložkou, která zakrývá následující obrázek.